Bolj ko se bliža datum, to je prvi julij, ko bo pettarifni omrežninski akt začel veljati tudi v praksi, več je vprašanj. 

Spomnimo, uvajata se zimska (med novembrom in februarjem) in poletna sezona (med marcem in oktobrom), pri čemer bo zimska dražja, poletna pa cenejša, saj se poleti lahko električna energija ustvarja tudi s pomočjo sončne energije, medtem ko je sonca pozimi manj. Nadalje, dan bo razporejen na tri časovne bloke (skupno bo časovnih blokov celo 5, ki bodo razporejeni glede na sezono ter delavnike in dela proste dneve), pri čemer bo imel vsak časovni blok svojo tarifo.

Trije časovni bloki

Naslednja sprememba je, da obračun moči prehaja iz pavšalnega zaračunavanja glede na moč varovalk v konstantno merjenje, pri čemer je osnova za obračun vsak 15 minutni obračunski interval. 

Ključ pri izračunu nove cene omrežnine bosta tako novi obračunski sezoni ter razdelitev dneva na tri časovne bloke, poroča portal Siol. Tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo se bodo razlikovale glede na posamezen časovni blok in tudi sezono.

Omrežnina in obračunska moč bosta najdražja v časovnem bloku 1, ki pa se bo pojavil le v najvišji sezoni, medtem ko bosta najcenejša v časovnem bloku 5, ki bo veljal samo v času poletne sezone.

Glavna sprememba, ki jo prinaša nova zakonodaja, je obračunavanje dogovorjene/zakupljene in presežene obračunske moči. Kot navaja Siol, smo do zdaj obračunsko moč plačevali pavšalno glede na varovalke posameznega odjemnega mesta. Zdaj pa postajamo aktivni odjemalci električne energije. To pomeni, da lahko spremenimo svoj način porabe elektrike in si tako znižamo stroške ali pa se na to ne oziramo in plačujemo višje položnice.

Seznanitev že na računih 

Glede na pretekle navade odjema električne energije so elektrooperaterji za vsako merilno mesto določili dogovorjeno obračunsko moč za vsakega izmed petih časovnih blokov. Z njo so nekateri operaterji že seznanili svoje uporabnike, in sicer kar na računih za električno energijo.  

Dogovorjena obračunska moč posameznega bloka, ki bo že sama po sebi po novem dražja, pa obenem pomeni tudi, da v posameznem časovnem bloku ne smete hkrati uporabiti toliko porabnikov električne energije, da bi v nekem trenutku, četudi kratkem, prekoračili to določeno mejo, še navaja portal Siol.

Če dogovorjeno obračunsko moč prekoračimo se bo odjemalcu v posameznem časovnem bloku zaračunal dodatni strošek t.i. "penal" za koriščenje previsoke moči in sicer za vsako 15-minutno prekoračitev dogovorjene obračunske moči.

Odjemalec lahko vnaprej določeno dogovorjeno obračunsko moč posameznih obračunskih blokov kadarkoli spremeni glede na svojo pričakovano porabo, lahko jo torej poviša ali zniža, še med drugim dodaja Siol.