Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so bile v januarju na letni ravni v povprečju za 2,1 odstotka višje, na mesečni ravni pa za 0,9 odstotka nižje. Letno inflacijo so najbolj višale cene hrane, na mesečno deflacijo pa so najbolj vplivale zimske razprodaje oblačil in obutve, je danes sporočil državni statistični urad.

Letna inflacija je bila januarja eno odstotno točko nad tisto januarja lani. Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,7-odstotna, kar je enako kot v enakem obdobju prejšnjega leta.

Podražitev prehrambenih proizvodov

Cene storitev so se v enem letu v povprečju zvišale za 2,6 odstotka, cene blaga pa za 1,8 odstotka, pri čemer so se cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga zvišale za 3,1 oz. 0,6 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,7 odstotka.

K letni inflaciji je v začetku leta največ, 0,6 odstotne točke, prispevala 3,7-odstotna podražitev prehrambenih proizvodov. Med temi sta se najizraziteje podražila meso (za 9,2 odstotka) in sveže sadje (za 14,7 odstotka).

Po 0,4 odstotne točke so k dvigu letne ravni cen prispevali dražji naftni derivati (cene goriv in maziv so se zvišale za 7,7 odstotka, cene tekočih goriv za 10,4 odstotka), dražje blago in storitve iz skupine stanovanje (predvsem 8,8-odstotno zvišanje cen oskrbe z vodo in raznimi storitvami v zvezi s stanovanjem) ter dvig cen raznovrstnega blaga in storitev (zavarovanje se je podražilo za sedem odstotkov).

Oblačila v povprečju cenejša za 14,4 odstotka

Na mesečni ravni so medtem na znižanje cen v skupini obleka in obutev vplivale zimske razprodaje, te cene so mesečno inflacijo znižale za eno odstotno točko. Oblačila so bila v povprečju cenejša za 14,4 odstotka, obutev pa za 7,9 odstotka. Za 7,6 odstotka cenejši počitniški paketi so mesečno raven cen znižali za 0,3 odstotne točke, za 27,9 odstotka cenejši potniški zračni prevoz pa za 0,1 odstotne točke.

Na drugi strani so mesečno inflacijo za 0,3 odstotne točke zvišale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 1,7 odstotka) Po 0,1 točke so k mesečni inflaciji prispevale še višje cene oskrbe z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem (za 2,2 odstotka) ter dražje dizelsko gorivo (za 2,7 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila medtem v januarju 2,3-odstotna, povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,8-odstotna. Mesečno gibanje cen je bilo tudi v tej primerjavi negativno, in sicer so se cene znižale za 0,5 odstotka.

Storitve so se v letu dni podražile za 2,8 odstotka, blago pa za dva odstotka. Cene blaga dnevne porabe in cene poltrajnega blaga so se zvišale za 3,3 oz. 0,2 odstotka, cene trajnega blaga pa znižale za 1,7 odstotka.

Najnižja stopnja na Portugalskem

Letna stopnja inflacije v državah evroobmočja, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 1,3-odstotna, v celotni EU pa je bila 1,6-odstotna. Najnižja je bila na Portugalskem (0,4-odstotna), najvišja pa na Madžarskem (4,1-odstotna). V Sloveniji je bila dvoodstotna, še dodaja statistični urad.