Skupina Gen-I je leta 2023 po nerevidiranih podatkih ustvarila nekaj manj kot 2,9 milijarde evrov prihodkov, kar je 29,3 odstotka manj kot leto prej, medtem ko se je njen čisti dobiček zmanjšal za 16,5 odstotka na 24,8 milijona evrov. V družbi razmišljajo o novi zadolžitvi v predvideni višini 50 milijonov evrov.

Leto zaključili v skladu s pričakovanji

V trgovcu z elektriko in zemeljskim plinom, ki je del širše skupine Gen, so s poslovanjem v lanskem letu zadovoljni. "Kljub zahtevnim in nepredvidljivim razmeram na energetskih trgih je skupina Gen-I leto 2023 zaključila v skladu s pričakovanji. Ob znižanju količine prodane električne energije in zemeljskega plina so narasli prihodki od prodaje zelenih tehnologij," so zapisali v današnji objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Za leto 2024 so si v družbi zastavili cilj, da se prihodki od prodaje povzpnejo na 3,5 milijarde evrov, čisti dobiček pa naj bi se ustavil pri 23 milijonov evrov. Doseganje teh ciljev bo v veliki meri odvisno od nadaljnjega sproščanja regulatorno tržnih omejitev na notranjem evropskem trgu energentov na debelo ter sposobnosti hitrega prilagajanja tveganjem, so zapisali.

Upad prihodkov v letu 2023 v Gen-I pripisujejo predvsem nižjim cenam energentov ter deloma manjšemu obsegu trgovanja kot posledice začasnih regulatornih omejitev na veleprodajnih energetskih trgih. Količinska prodaja energentov končnim odjemalcem se je v primerjavi z letom 2022 zmanjšala za 12 odstotkov, so zapisali. Nasprotno so občutno rast prihodkov zabeležili v segmentu prodaje zelenih tehnologij.

Lani je družba Gen-I izdala za 50 milijonov evrov komercialnih zapisov ter tako uspešno obnovila garancijske in kreditne linije. O novi zadolžitvi razmišljajo tudi letos. Kot so sporočili, preučujejo možnost izdaje zelene obveznice v letošnjem drugem četrtletju, in sicer v skupni nominalni vrednosti izdaje predvidoma 50 milijonov evrov. Namen izdaje je podpora projektom zelene preobrazbe, za kar nameravajo v obdobju 2024-2026 nameniti približno 100 milijonov evrov.

STA