Evropski organ za vrednostne papirje in trge (Esma) je v četrtek v pismu Evropski komisiji podprl vzpostavitev t. i. samodejnih zaščitnih mehanizmov za preprečitev velikega nihanja cen elektrike. Mehanizmi, za katere se zavzema tudi Slovenija, morajo biti po mnenju Esme začasni in namenjeni zgolj trgovanju s terminskimi pogodbami.

Kot je v pismu komisiji zapisala vodja Esme Verena Ross, so odprti in dobro delujoči trgi s terminskimi pogodbami ključni pri oblikovanju cen. Ukrepi za omejitev presežnega nihanja cen na trgih so sicer že v veljavi. Vendar pa so se ti mehanizmi za zaustavitev trgovanja na trgih s terminskimi pogodbami (predvsem pa na energetskih trgih), ki so se znašli v izjemnih okoliščinah, zelo redko sprožili, dodaja.

“Zato se zdi, da bi bilo koristno uvesti novo vrsto mehanizma za zaustavitev trgovanja, a zgolj začasno in za energetske trge izvedenih finančnih instrumentov,” je Rossova zapisala v pismu vodji generalnega direktorata komisije za finančno stabilnost in kapitalske trge Johnu Berriganu.

Če bi to novo vrsto mehanizma uvedli, bi moral biti po mnenju Esme določen na ravni EU in veljati za vsa mesta trgovanja z energetskimi terminskimi pogodbami.

V pregledu so tudi že obstoječi mehanizmi

Ti mehanizmi bi glede na mnenje pristojnega evropskega organa trgovanje ustavili zgolj za omejeno obdobje in v izrednih razmerah, denimo v primeru ekstremnih poskokov cen, ki bi lahko privedli do neurejenih pogojev trgovanja. Takšen ukrep bi zagotovil bolj urejeno oblikovanje cen in tako udeležencem na trgu omogočil več časa za preučitev informacij v času izrednih dogodkov.

Agencija obenem že pregleduje tudi obstoječa pravila ter pripravlja nadaljnja pojasnila in dopolnitve k obstoječim okvirjem delovanja trga.

Esma je odgovor pripravila, potem ko jo je Evropska komisija sredi meseca pozvala, naj preuči, zakaj se mehanizmi na trgu v trenutni krizi niso sprožili in ali jih je treba uskladiti po vsej Evropski uniji. Agencijo so pozvali k pripravi konkretnih predlogov na tem področju.

Zdaj bo komisija na podlagi tega predvidoma pripravila zakonodajne predloge, ki naj bi jih nato 4. oktobra obravnavali finančni ministri držav članic. Med državami, ki se zavzemajo za vzpostavitev tovrstnih mehanizmov za preprečitev velikega nihanja cen, je sicer tudi Slovenija.

Že pred ministri za finance pa se bodo čez en teden v Bruslju sestali ministri, pristojni za energetiko. Ti bodo obravnavali predloge komisije za soočanje z visokimi cenami električne energije. Med temi so obvezno zmanjšanje porabe elektrike, omejitev prihodkov podjetij, ki elektriko proizvajajo s tehnologijami, cenejšimi od plina, ter uvedba solidarnostnega prispevka, ki ga bodo morala plačevati podjetja v fosilnem sektorju.

STA