Potem ko se je spomladi letos z vodilnega položaja poslovil David Kastelic, je na čelo zavarovalnice Sava stopil Jošt Dolničar, sicer član uprave Save Re, ki je bil v družbi zaposlen od leta 2006, pred tem pa je devet let služboval v Zavarovalnici Triglav, zato se Kasteličevi čevlji na vodilnem položaju predsednika uprave ne zdijo preveliki. Prav tako tudi ne velika konkurenca med zavarovalniškimi storitvami na trgu, med katerimi mora zavarovalnica uspešno krmiliti, obenem pa povpraševanje na eni strani uravnotežiti s številom dvomljivcev v smotrnost in potrebo po zavarovalnih storitvah nasploh. Poleg digitalizacije, ki je del nove realnosti, s katero smo se soočili po epidemiji, se tako zavarovalnica sooča še s povečanim številom škod zaradi vse bolj pogostih naravnih nesreč, pred družbo pa tako ostaja večni izziv, kako nasloviti potencialne zavarovance in karseda najbolje zadostiti njihovim potrebam. V času Dolničarjevega petletnega mandata je tudi selitev v novo zgradbo na Taboru, ki jo načrtujejo še letos.

Iz uprave Save Re ste prišli na čelo uprave Zavarovalnice Sava. V kakšnem stanju ste prevzeli vodenje zavarovalnice in kaj je bila vaša prva poteza ob nastopu mandata?

Tako je, v zavarovalništvu sem že vrsto let. Prve zavarovalniške izkušnje sem pridobival v Zavarovalnici Triglav, od leta 2006 pa že v Zavarovalni skupini Sava. Bil sem član uprave Save Re in med drugim tudi predsednik Nadzornega sveta Zavarovalnice Sava, zato sem delovanje te družbe dobro poznal že pred nastopom položaja predsednika uprave družbe.

Za kaj si boste prizadevali v času vašega upravljanja družbe?

Pa vendar sem vanjo vstopil z zavedanjem, da zagotovo ne poznam prav vseh podrobnosti, zato sem najprej začel s podrobnim spoznavanjem ljudi in procesov. Vedel sem, da vstopam v družbo, ki je poznana po odličnih produktih ter izredno dobrem timskem sodelovanju ter zagnani in srčni ekipi. S pomočjo sodelavcev, sem tako najprej spoznal delovanje zavarovalnice in njen utrip.

Kot predsednik uprave družbe sem prevzel področja, ki jih je pokrival moj predhodnik. To so vodenje zavarovalnice, kabinet uprave, trženje in prodajo, notranjo revizijo, poslovanje Podružnice Hrvaška ter kadrovske zadeve in razvoj kadrov.

Katere nove storitve so bile v zadnjem času uvedene v Zavarovalnici Sava? Za katere storitve je bilo največje povpraševanje?

Ključna usmeritev Zavarovalnice Sava je osredotočenost na stranko in temu seveda sledi tudi digitalizacija procesov. A kljub temu, da postavljajo trendi vse bolj v ospredje digitalizacijo in robotizacijo procesov, se v zavarovalništvu še vedno zavedamo, da je človek tisti, ki gradi odnos in je stranki na voljo, ko ga le-ta potrebuje. Vsekakor smo z razvojem sodobnih rešitev za poslovanje na daljavo v času pandemije naredili ogromen korak naprej in močno nadgradili nivo storitev, a sklepanje zavarovanj se je v veliki meri vrnilo na osebno raven, k obisku zavarovalnega zastopnika.

Kako je potekala digitalizacija storitev in kaj se je spremenilo za zavarovance?

Tudi razvoj storitev se glede na potrebe strank v vse več pogledih in primerih opira na digitalizacijo. Kot primer lahko navedem storitvi Zdravnik na daljavo in eHišnik, ki sta bili razviti v zadnjem času in omogočata stranki, da svoje težave reši kar iz udobja domačega naslanjača. Digitalizacija je zares prinesla nove navade, informacije, poglede in razmišljanja, ki smo jih tudi v zavarovalništvu zelo veseli in jih koristimo, kjer je to le možno.

V letošnjem poletju ste zabeležili več podnebnih sprememb in več škode – kako obvladujete povečano izplačilo škod?

Podnebne spremembe so v zadnjem obdobju zares botrovale več škodnim dogodkom, ki vplivajo na povečanje števila škodnih primerov. Najpomembneje je, da proces, ko do tovrstnih dogodkov pride, poteka nemoteno in smo našim strankam na voljo dovolj hitro in učinkovito. Vsekakor bodo imele te škode vpliv na škodni rezultat zavarovalnice, a pomembno je, da je zanje ustrezno vnaprej poskrbljeno s primerno pozavarovalno zaščito.

Trenutno aktivno poteka gradnja novega sedeža zavarovalnice na Taboru. Kdaj bo stekla selitev zavarovalnice v novo stavbo?

Selitev v novo poslovno stavbo Zavarovalnice Sava v Mariboru bo potekala v decembru 2022 in januarju 2023. Gre namreč za obsežen projekt, ki zahteva ogromno časa in angažmaja vseh zaposlenih.

Kaj so dodane vrednosti nove stavbe?

Stavba je načrtovana in grajena v skladu z mnogimi trajnostnimi smernicami, zato verjamem, da bo imela mnogo pozitivnih učinkov tako na zaposlene kot procese ter tudi na okolje.

Kaj pomeni selitev za razvoj produktov?

Na razvoj produktov nova stavba ne bo imela vpliva, prav tako ne bistveno na naše zavarovance, saj ostaja Prodajno-škodni center Maribor, ki ga stranke v večini obiščejo tako za prijavo škod kot sklepanje zavarovanj, še vedno na Zagrebški cesti. V vseh krajih, kjer smo prisotni, se trudimo zagotavljati kar najbolj primerne in dostopne prostore in tako bo tudi v prihodnje.

Je Zavarovalnica Sava še vedno druga najmočnejša zavarovalnica v regiji, v preteklosti je potekala integracija hrvaškega Erga. Se nameravate širiti tudi drugod po regiji?

Zaposleni Zavarovalnice Sava so naša glavna in najpomembnejša konkurenčna prednost, saj se lahko s svojim znanjem in veščinami odzovejo na zahteve trga in s tem prispevajo k večji produktivnosti, boljši kakovosti in organizaciji dela ter večji gospodarnosti. Tega se močno zavedamo, zato zagotavljamo takšno delovno okolje, ki daje vsakemu posamezniku možnost razvoja tako na poslovnem kot osebnem področju. Zavedamo se, da so lahko zaposleni najboljši promotorji, zato jih motiviramo na zelo različne načine. Spodbujamo in gradimo kulturo, v ospredju katere so zaposleni, kulturo transparentnega komuniciranja in spoštljivih odnosov, povezovanja, zaupanja, odprte komunikacije, strukturiranega in učinkovitega spremljanja ciljev ter prepoznavanja in nagrajevanja uspešnosti. S kadrovskimi aktivnostmi v Zavarovalnici Sava stalno stremimo k zadovoljitvi potreb zaposlenih, da opravljajo koristno in zanimivo delo znotraj družbe, v dobrem vzdušju in spodbudnem delovnem okolju.

Kakšna je glede na povečan trg kadrovska dinamika in kakšni so cilji zavarovalnice?

Zaposleni so vedno bolj vpleteni tudi v procese inoviranja in realiziranja izboljšav, saj se zavedamo, da je občutek sodelovanja in prispevanja k razvoju podjetja izjemno pomemben. Pri tem zaposlenim nudimo podporo pri kariernem razvoju, harmoniji med delovnim in zasebnim časom, finančno varnost in podporo pri vseh izzivih življenja ter zdravo ter fleksibilno okolje in delovni čas. Zavedamo se, da so zdravi in zadovoljni zaposleni dovolj motivirani in zavzeti, da živijo vrednote podjetja in lahko delo opravljajo kakovostno.
Zavarovalna skupina Sava je z mnogimi poslovnimi enotami že prisotna v skoraj vseh državah regije, v Zavarovalnici Sava pa v tem trenutku nadaljnjih širitev ne načrtujemo.

Ali načrtujete kakšne nove produkte in storitve v prihodnje?

Skladno s spreminjanjem trga se spreminjajo tudi želje in potrebe potrošnikov, zato bomo tudi v prihodnje v Zavarovalnici Sava budno spremljali trende in napovedi ter se na področju razvoja produktov nanje tudi odzivali. Menimo, da je prihodnost v individualizaciji produktov in prilagajanju naše ponudbe željam strank, ki smo jih v naši zavarovalnici postavili v središče vsega našega dogajanja.

Kakšno je nasploh povpraševanje po različnih zavarovalniških storitvah s strani uporabnikov, kako se jim približati, jih nasloviti?

Dandanes postajamo kot zavarovanci vse bolj podučeni, informirani in posledično tudi zahtevni, saj dobro vemo, kaj želimo. V tem hitrem življenjskem tempu nam je vse bolj pomemben čas, zato se morajo stvari odvijati kakor hitro je le možno. In ne kjerkoli, ampak točno na tistem kanalu, kot smo si zamislili. Tudi tedaj, ko gre za sklenitev zavarovanja ali posklenitvene procese. Tista zavarovalnica, ki upošteva vse te dejavnike, je stranki na voljo tedaj, ko jo potrebuje, s storitvijo, ki si jo želi, ter na način, ki njej najbolj ustreza, ima veliko prednost. Skladno z našim sloganom ‘Nikoli sami’ je to vedno naš cilj.

Kako se spreminja zdravstveni trg v Sloveniji, zavarovalništvo ima dokaj negativen prizvok med ljudmi …

V Zavarovalnici Sava razvijamo zavarovalne produkte, ki so prilagojeni potrebam in željam naših zavarovancev. Tudi na področju zdravstvenih zavarovanj je tako. Zavarovalnica Sava ne trži dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, smo pa za zavarovance razvili dodatno zdravstveno zavarovanje, ki jim omogoča enostavnejši in hitrejši dostop do zdravstvenih specialističnih storitev ali asistenčnih storitev ter zdravljenja brez čakalnega roka.

Vedno večje povpraševanje je po oskrbi za starejše – ali morda načrtujete, kakšne storitve, ki bi jih v prihodnje ponudili zavarovancem? Marsikatere zavarovalnice investirajo v medicinske centre, da ‘skrajšajo’ čakalne vrste.

V Zavarovalni skupini Sava se s strateškimi investicijami ukvarja naša lastnica Sava Re, ki je v zadnjem obdobju investirala tudi na področju izvajanja zdravstvenih storitev.

Zavarovalnica Sava je še vedno največji sponzor NK Maribor. Ali namerava tako tudi ostati?

V Zavarovalnici Sava podpiramo družbeno odgovorne projekte, med katere vsekakor sodijo tudi kulturni in športni projekti na področju celotne Slovenije, ne samo v Mariboru. Smo, to lahko zatrdim, eden največjih sponzorjev oziroma podpornikov tovrstnih projektov v Sloveniji.

Nameravate podpreti tudi druge športe?

Sam nisem član uprave nobenega od nogometnih klubov, je pa Zavarovalnica Sava sponzor tako NK Mariboru kot HNK Rijeki, zato s tema dvema sponzorstvoma tudi aktivno upravljamo.

Močno se zavedamo pomembnosti delovanja na kulturnem, športnem in družbeno odgovornem področju, zato bomo s tem tudi v prihodnje nadaljevali.

In še besedo o našem mestu, v katerem domuje tako zavarovalnica kot tudi nogometni klub, o katerem sva govorila. V čem je Maribor drugačen od drugih mest in kakšna je po vašem mnenju perspektiva mesta?

Perspektiva Maribora je predvsem v njegovi odlični legi, razvijajoči se infrastrukturi, »telovadnici« oziroma Pohorju, ki je tik pred vhodom v skoraj vsako hišo, in predvsem v delovnih ter prijaznih ljudeh. In prav na tem je potrebno delati – torej na ljudeh, ki so »interna« javnost za vsako vodstvo občine. Potrebno je prisluhniti ljudem in Maribor razvijati skladno z željami in potrebami vseh njegovih prebivalcev ter gospodarskih in poslovnih subjektov, ki delujejo v mestu. Seveda pa ne smemo ob tem pozabiti na šport in kulturo, ki sta mestu ogromno dala.