Delovna skupina za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti pri projektu Jek 2 je na današnji seji, ki se je je udeležil tudi premier Robert Golob, med drugim obravnavala status projekta in poročilo o spremljanju priprave pobude za državni prostorski načrt za Jek 2. Seznanila se je tudi z mednarodno prakso vodenja razvoja jedrskega programa.

Osredotočeni na pripravljalne aktivnosti, pospešeno izvedbo in regulativni okvir

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je koordinacija med vladnimi in zunanjimi strokovnimi organizacijami osredotočena na pripravljalne aktivnosti, pospešeno izvedbo in regulativni okvir.

Premier Golob je na seji med drugim izpostavil pomen iskanja soglasja glede vloge jedrske energije v dolgoročni energetski politiki Slovenije. Člane delovne skupine je seznanil z dogovorom vseh parlamentarnih strank, ki jih je gostil ta teden. Stranke so se strinjale, da bodo skupaj oblikovale referendumsko vprašanje o projektu drugega bloka krške jedrske elektrarne (Jek 2) in da bo posvetovalni referendum še letos. Prav tako bodo iskale skupne rešitve za pripravo ustreznih podlag, tudi zakonodajnih, za pospešitev projekta.

Kabinet predsednika vlade ter ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sta članom delovne skupine predstavila postopek priprave resolucije za dolgoročno miroljubno rabo jedrske energije v Sloveniji. V javni obravnavi je bila do 22. decembra lani, zdaj pa je v pripravi za medresorsko obravnavo.

Priprava pobude poteka po načrtih

Člani so se seznanili tudi s pripravo nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Po obravnavi poročila za spremljanje priprave pobude za državni prostorski načrt za Jek 2 so sklenili, da priprava pobude poteka po načrtih.

Seznanili so se tudi s priporočeno mednarodno prakso vodenja razvoja jedrskega programa in preliminarno oceno kadrovskih potreb za naslednjih deset let. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za koordinacijo projekta Jek 2, Danijel Levičar je izpostavil pomen pridobivanja visoko usposobljenih strokovnjakov za uspešnost projekta. Opozoril je tudi na pomen časovnih okvirov in potrebo po vključevanju slovenskih podjetij v globalne jedrske dobavne verige.

STA