Merkur je z obema reprezentativnima sindikatoma sklenil novo kolektivno pogodbo, po kateri se bo povprečna osnovna plača za tipična delovna mesta v prodaji zvišala za 26 odstotkov, v logistiki pa za 21 odstotkov, so sporočili iz podjetja.

Merkur zaposluje 1400 ljudi

Kot so zapisali v podjetju, bo imelo višjo osnovno plačo 72 odstotkov vseh zaposlenih, v prodaji in logistiki pa je odstotek še višji in znaša 95 odstotkov. Merkur sicer zaposluje več kot 1400 delavcev. Poleg kolektivne pogodbe je vodstvo družbe z reprezentativnima sindikatoma podpisalo tudi socialni dogovor.

“Nova podjetniška kolektivna pogodba in socialni dogovor nam zagotavljata trdne temelje za prihodnje poslovanje in stabilnost podjetja, hkrati pa izhodišče za nadaljnjo rast, ki bo temeljila na strokovnosti in motiviranosti zaposlenih,” generalnega direktorja Blaža Pesjaka povzemajo v Merkurju.

Več mesečni konstruktivni dialog

Predsednica Sindikata Merkur Group Mateja Tavčar je izrazila zadovoljstvo, da je konstruktivni dialog z vodstvom o novem plačnem modelu v podjetju, ki je potekal več mesecev na rednih srečanjih, prinesel rezultat in podpis obeh dokumentov.

“Dogovorili smo nov plačni model, vključno z višjo osnovno plačo, ki se je prvič izplačal prav v teh dneh, kar je za zaposlene ključnega pomena. Plače se bodo zaposlenim v povprečju precej povečale, hkrati pa je za nas zelo pomembno, da osnovne plače zaposlenih ne bodo nižje od minimalne plače,” je dodala Tavčarjeva.

Višje tudi nadomestilo za prehrano

Predsednik Svobodnega sindikata Merkur Aleš Gostiša pa je izpostavil, da so se z vodstvom dogovorili tudi o višjem nadomestilu za prehrano v višini pet evrov dnevno in določili letošnji regres v višini 1050 evrov neto. Direktorica za kadre, pravo in splošne službe v Merkurju Sanda Goleš je ob tem prepričana, da je podpis obeh dokumentov “tudi odraz prizadevanj in zavzetosti vseh zaposlenih v podjetju”.