Podjetja imajo le še danes čas, da predložijo dokazila o dejanski škodi v katastrofalnih poplavah avgusta lani. Ker precej oškodovancev ustreznih dokazil še ni oddalo, so na gospodarskem ministrstvu pred dnevi opozorili, da bodo morali upravičenci vrniti že prejeta predplačila, če te obveznosti ne bodo izpolnili.

Brez dokazil bo potrebno vračati predplačilo

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in zadruge, ki so utrpeli škodo v katastrofalnih poplavah v začetku lanskega avgusta, bodo prejeli odškodnino v višini 45 odstotkov dokazane škode, če niso imeli sklenjenega ustreznega zavarovanja, oziroma v višini 60 odstotkov, če so zavarovanje imeli.

Na gospodarskem ministrstvu so prejšnji teden opozorili, da oškodovanci, ki do roka - prvotni rok 22. marec je bil podaljšan za en mesec - ne bodo posredovali vloge in ustreznih dokazil o nastali škodi, ne bodo upravičeni do sredstev za odpravo posledic škode.

Za tiste oškodovance, ki so že prejeli predplačilo nastale škode, pa je posredovanje dokazil še posebej pomembno. Če dokazil ne bodo posredovali, bodo na ministrstvu skladno z odločbo, s katero je bilo dodeljeno predplačilo sredstev, začeli s postopkom za ugotovitev utemeljenosti izplačanega predplačila. "Če ne bomo prejeli ustreznih dokazil, bodo ti upravičenci morali vrniti prejeta predplačila," so izpostavili na ministrstvu.

V primeru utemeljenih razlogov, da oškodovanec v roku ne more predložiti zahtevanih dokazil, lahko na ministrstvo prek elektronskega naslova [email protected] do ponedeljka naslovi prošnjo za podaljšanje roka.

Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah in plazovih lanskega avgusta je sicer skupaj vreden 230 milijonov evrov, država pa je na podlagi predhodnega programa izplačala za 35,4 milijona evrov predplačil, poroča STA.