Obseg poslovanja Zavarovalne skupine Sava, ki zajema vse obračunane bruto premije in druge prihodke, je v prvem četrtletju znašal 260,2 milijona evrov, kar je 9,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je poskočil za 144,3 odstotka na 20,1 milijona evrov, je danes objavila obvladujoča družba skupine Sava Re.

K rasti obsega poslovanja je največ prispevala rast bruto premij pri premoženjskih zavarovanjih in pozavarovanju, pri obeh tako zaradi povečanja cen kot tudi zaradi organske rasti poslovanja, medtem ko bruto premije življenjskih zavarovanj niso sledile lanskoletnemu obsegu, saj je bila prodaja zavarovanj z enkratnimi vplačili v prvem četrtletju lani izjemoma izredno visoka, so zapisali v poročilu, danes objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Pobranih premij za 15,4 odstotka več

Skupni obseg bruto premij je znašal 161,3 milijona evrov, kar je 15,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Na trgih EU se je okrepil predvsem zaradi rasti bruto premij avtomobilskih zavarovanj, ki je bila najbolj povezana z rastjo povprečne premije zaradi zvišanja cen zavarovalnih storitev kot odziv na škodno inflacijo (rast cen avtomobilskih delov in storitev popravil). Povečanje pa je tudi posledica organske rasti oz. pridobitve novih zavarovancev in števila zavarovanj. Predvsem z organsko rastjo je skupina dosegla 23,4-odstotno povečanje bruto premij na trgih zunaj EU, pojasnjujejo.

K rasti čistega dobička je med drugim prispeval višji zavarovalni rezultat, ki je porasel za 55,1 odstotka na 23,8 milijona evrov. Povečanje so v največji meri dosegli pri pozavarovanju in premoženjskih zavarovanjih zaradi večjih zavarovalnih prihodkov in tudi zaradi drugačne strukture večjih škod, ki so v letu 2023 v večji meri sprožile pozavarovano zaščito skupine in bile s tem prenesene pozavarovateljem. V letu 2022 je bilo sicer več škod, ki pa pozavarovalnih kritij niso sprožile v takšnem obsegu, so navedli.

Ugodnejša gibanja na finančnih trgih

Dodatno pa so rast zavarovalnega rezultata pripisali tudi dejstvu, da je bil rezultat prvega četrtletja lani pod močnim pritiskom škodne inflacije.

K čistemu dobičku je prispeval tudi močno povečan finančni rezultat zaradi ugodnejšega gibanja na finančnih trgih. Donosnost lastniškega kapitala se je povečala za 7,5 odstotne točke na 13,4 odstotka.

Skupina je v prvem četrtletju dosegla 32,5 odstotka načrtovanega obsega poslovanja za vse leto 2023. Čisti dobiček je znašal 37,9 odstotka načrtovane spodnje meje v načrtu za vse leto 2023. Prav tako so bili od letnih ciljev mnogo boljši tudi vsi ostali ključni kazalniki poslovanja, so zapisali.

Skupščina Save Re bo 5. junija med drugim odločala o predlogu, da družba za dividende za lani nameni 24,9 milijona evrov oz. 1,60 evra bruto na delnico, kar bi bilo deset centov oz. 6,7 odstotka več kot lani. Po dividendni politiki naj bi družba za dividende namenila med 35 in 45 odstotkov čistega dobička Zavarovalne skupine Sava. Skupina je imela lani 68,2 milijona evrov čistega dobička, 10,4 odstotka manj kot leto prej.