Neto proizvodnja električne energije je aprila znašala 877 gigavatne ure (GWh). V primerjavi z marcem se je zmanjšala za nekaj več kot tretjino, v primerjavi z lanskim aprilom pa za skoraj četrtino. Na upad proizvodnje je vplival tudi remont Nuklearne elektrarne Krško (Nek), je danes sporočil statistični urad.

Tako gospodinjstva kot poslovni subjekti porabili manj električne energije

V hidroelektrarnah je bila aprila proizvodnja za 43 odstotkov večja kot aprila lani, v termoelektrarnah pa je bila večja za dva odstotka. V Neku so imeli aprila redni remont. Skupna poraba goriv je bila aprila za sedem odstotkov manjša kot pred enim letom. Slovenija je aprila uvozila 922 GWh električne energije, izvozila pa 733 GWh. V primerjavi s prejšnjim aprilom se je uvoz povečal za 25 odstotkov, izvoz pa zmanjšal za 14 odstotkov.

Gospodinjstva so aprila porabila 250 GWh električne energije ali za 15 odstotkov manj kot marca, poslovni subjekti pa 565 GWh ali za šest odstotkov manj. Poraba v področju dejavnosti izobraževanje je znašala 14 GWh, Ljubljana pa je bila edina občina, v kateri je ta porabila več kot desetino električne energije, so navedli.

Količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom so se aprila v primerjavi z marcem zmanjšale za 35 odstotkov, utekočinjenim naftnim plinom za 29 odstotkov, zemeljskim plinom za 12 odstotkov, koksom za 10 odstotkov ter črnim premogom in antracitom za štiri odstotke.

Povečanje oskrbe pa je bilo aprila v primerjavi z marcem s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje, in sicer za 24 odstotkov, drugimi naftnimi proizvodi za 16 odstotkov, motornim bencinom za sedem odstotkov in dizelskim gorivom za šest odstotkov.

Aprila so se v medletni primerjavi povečale količine oskrbe z drugimi naftnimi proizvodi za 32 odstotkov, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 28 odstotkov, črnim premogom in antracitom za 27 odstotkov, koksom za 13 odstotkov, dizelskim gorivom za osem odstotkov in zemeljskim plinom za šest odstotkov.

STA