Prebivalci Slovenije bi večinsko podprli gradnjo drugega bloka krške nuklearke (Jek 2), prepričljivo podpirajo tudi jedrsko energijo, je pokazala javnomnenjska raziskava časnika Dnevnik. Podpora Jeku 2 je najbolj izrazita med mlajšimi anketiranci in hkrati narašča z izobrazbo. Eden glavnih razlogov za nasprotovanje so radioaktivni odpadki.

Podpora projektu je najnižja med nizko izobraženimi

Gradnjo Jeka 2 bi podprlo 68,6 odstotka vprašanih, 21,1 odstotka pa bi ji nasprotovalo. Dobra desetina je neopredeljenih. Podpora projektu je najnižja med nizko izobraženimi; Jek 2 bi podprla polovica tistih s končano osnovno šolo, skupaj z izobrazbo pa narašča tudi podpora. Med tistimi, ki so pridobili univerzitetno diplomo oziroma bolonjski magisterij, podpora projektu presega 74 odstotkov.

Projekt nadpovprečno podpirajo mlajši anketiranci (do 30 let); podpora v tej starostni skupini je več kot 82-odstotna. Nekoliko bolj so mu naklonjeni moški kot ženske.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je rezultate ankete za časnik označil kot pričakovane. "Po soočenju z energetsko krizo in posledično višjimi cenami elektrike ljudje drugače gledamo na možne energetske rešitve," je dejal.

Poudaril je, da si vlada prizadeva ljudi opremiti z vsemi potrebnimi informacijami o projektu Jek 2 - od finančne vrednosti, moči, izvedbe, radioaktivnih odpadkov do varnosti, pa tudi o njegovih alternativah in končni ceni elektrike. S tem bi ljudem po ministrovih besedah dali možnost, da "opolnomočeno sodelujejo pri tej pomembni odločitvi za prihodnost".

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalni jedrski program, Danijel Levičar je rezultate ankete ocenil kot obetavne. Zagotovil je, da vlada jedrsko energijo in pripravo na gradnjo drugega bloka obravnava kot prednostni projekt.

Večina soglaša z uporabo jedrske energije za energetske potrebe

Anketirance so pri Dnevniku povprašali tudi o podpori jedrski energiji na splošno. 68 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da soglašajo z uporabo jedrske energije za energetske potrebe, 11 odstotkov vprašanih pa s tem ne soglaša. Uporabi jedrskih tehnologij za energetske potrebe so najbolj naklonjeni mlajši anketiranci.

Še višja je povprečna ocena naklonjenosti javnosti uporabi jedrske energije za znanstvenoraziskovalne namene oziroma potrebe, daleč najmanj pa so ljudje naklonjeni uporabi jedrske energije za vojaške potrebe. Taki rabi energije nasprotuje 78,2 odstotka vprašanih, podpira pa jo 7,1 odstotka. Uporabi jedrskih tehnologij v vojaške namene izrazito nasprotujejo volilci Levice; proti taki rabi se je opredelilo 95 odstotkov podpornikov te stranke.

Raziskavo je za Dnevnik 10. in 11. januarja opravila agencija Ninamedia na vzorcu 700 ljudi.

Radioaktivne odpadke je kot veliko oziroma zelo veliko težavo opredelilo malo manj kot 60 odstotkov sodelujočih v raziskavi. Tisti, ki podpirajo gradnjo Jeka 2, odpadke dojemajo kot manjšo težavo kot tisti, ki projektu nasprotujejo.

Najvišji delež podpore jedrski energiji za energetske potrebe je med volilci SD (77 odstotkov). Približno enak delež volilcev te stranke podpira tudi gradnjo drugega bloka krške nuklearke. Visok delež podpore uporabi jedrske energije je tudi med volilci SDS (70 odstotkov), najnižji pa je med volilci NSi in Gibanja Svoboda, a tudi med temi presega 64 odstotkov.

Najmanj podpore Jeku 2 so izrazili volilci Levice. Z gradnjo drugega bloka bi soglašalo dobrih 63 odstotkov volilcev te stranke, petina bi projektu nasprotovala, ostali pa so neopredeljeni.

STA