Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes državi kot del povračila naknadnega vplačila kapitala iz decembra 2022 vrnil dodatnih 75 milijonov evrov. Skupaj so tako državi vrnili 417 milijonov evrov od 492 milijonov evrov naknadnih vplačil. Preostalih 75 milijonov evrov bodo po napovedih vrnili do konca tega leta.

Pomoč začeli vračati z lanskim junijem

Slovenski državni holding (SDH) je decembra 2022 družbi HSE kot krovnemu podjetju enega od dveh energetskih stebrov v državi odobril naknadno vplačilo kapitala v višini 492 milijonov evrov za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer.

Naknadno vplačilo kapitala je bilo namenjeno reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE, ki je bil posledica energetske krize po ruskem napadu na Ukrajino, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve Termoelektrarne Šoštanj zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v letu 2022.

HSE je začel ob dobrem poslovanju skupine državno pomoč vračati z lanskim junijem, najprej z izplačilom 100 milijonov evrov, nato je septembra vrnil 142 milijonov evrov, decembra dodatnih 100 milijonov, danes pa torej še 75 milijonov evrov.

Naložbe v obnovljive vire energije

V HSE so, kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, lansko leto izkoristili za intenziven zagon naložb v obnovljive vire energije, ki da bodo pospešili zeleni prehod države.

"Naši razvojni načrti se osredotočajo na izgradnjo hidroelektrarn, sončnih in vetrnih elektrarn, vlaganje v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in tehnologije, povezane s fleksibilnostjo in e-mobilnostjo. V doseganje teh načrtov bosta aktivno vključeni tudi naši maloprodajni družbi, ECE in Energija plus, ki bosta z razvojem novih produktov in storitev k trajnostnemu vedenju in ravnanju spodbujali odjemalce električne energije," so navedli.

Preostalih 75 milijonov evrov nameravajo vrniti najpozneje do konca letošnjega leta.

V SDH pa so ob tej priložnosti poudarili, da so ob naknadnem vplačilu kapitala okrepili nadzor nad namensko porabo sredstev in postavili jasna pričakovanja glede upravljanja tveganj in likvidnosti v skupini HSE. "S svojim pravočasnim in skrbnim ukrepanjem je SDH ohranil vrednost naložbe v HSE, ki je ključen akter pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z električno energijo v Sloveniji," so podčrtali v objavi na svoji spletni strani.

Ob upoštevanju prihodnjih tržnih razmer in uspešnosti poslovanja skupine HSE bodo še naprej zasledovali cilj, da se jim celotni znesek naknadnih vplačil kapitala vrne najpozneje do konca tega leta.