Globalno segrevanje na več načinov resno ogroža zdravje ljudi, z naraščanjem temperatur pa bodo težave postajale resnejše. Na to opozarjajo številne študije, vključno z rednim letnim poročilom Lancet Countdown on Health and Climate Change. Podnebne spremembe imajo sicer tudi neposredne posledice na zdravje ljudi. Ekstremni vremenski dogodki, kot so vročinski valovi, neurja in poplave, lahko na primer povzročijo številne poškodbe, bolezni in smrti. Veliko posledic pa je tudi posrednih. Med njimi je nevarnost, na katero pomisli le malokdo – virusi, ki ‘oživijo’ zaradi taljenja ledu.

V zadnjih nekaj desetletjih je bilo izvedenih več študij, ki so pokazale, da lahko taljenje zamrznjenih območij, ki ga povzročajo podnebne spremembe, sprosti starodavne mikroorganizme, ki so bili več deset tisoč let zamrznjeni v permafrostu, vključno z virusi, bakterijami in nekaterimi večceličnimi organizmi, poroča hrvaški Index.

Je bila nevarnost podcenjena?

Permafrost pokriva petino severne poloble na območjih, ki vključujejo arktično tundro in borealne gozdove (gozdove, ki jih najdemo v severnem delu planeta in so hladnejša gozdnata območja) Aljaske, Kanade in Rusije. Deluje kot nekakšna časovna kapsula, saj hrani starodavne mikroorganizme in mumificirane ostanke številnih izumrlih živali, kot so jamski lev, mamut, pa tudi nekaterih ljudi. Organizmi se v njem dobro ohranijo, ker je hladen, v njem ni kisika in skozenj ne prodre svetloba. Toda Arktika se segreva približno štirikrat hitreje kot preostali del planeta, tako da led počasi izginja.

Toda Arktika se segreva približno štirikrat hitreje kot preostali del planeta, tako da led počasi izginja.

Znanstveniki se na splošno strinjajo, da nevarnost mikroorganizmov, izpuščenih iz permafrosta, ni velika, saj gre za razmeroma majhno število vzorcev, ki se nahajajo na izoliranih območjih z redko poselitvijo. Toda v novejši študiji, objavljeni v reviji Virusi, je mednarodna skupina raziskovalcev iz Rusije, Nemčije in Francije opozorila, da je bilo tveganje, da delci starodavnih virusov ostanejo kužni, podcenjeno in da bi lahko njihovo sproščanje oživilo nekatere bolezni, ki so bile ujete v led že od prazgodovine.

Odmrznjeni virus so aktivirali

Avtorji študije opozarjajo, da taljenje permafrosta omogoča razgradnjo organskih snovi v njem, pri čemer nastajata toplogredna plina ogljikov dioksid in metan, kar še stopnjuje globalno segrevanje. Z drugimi besedami, sproži se povratna zanka, torej začaran krog segrevanja.

Ekipa raziskovalcev poudarja, da je bilo doslej objavljenih le malo študij o teh mikroorganizmih, kar ustvarja napačen vtis, da so takšni pojavi redki in da “zombi virusi” ne ogrožajo javnega zdravja. Da bi bolje ocenili resnično nevarnost, ki jo predstavlja taljenje permafrosta, so avtorji v novi študiji analizirali 13 novih virusov, izoliranih iz sedmih vzorcev starodavnega sibirskega ledu, in pokazali, da pripadajo petim prej nepoznanim razredom: pandoravirus, cedratvirus, megavirus in pacmanvirus, z novim sevom pitovirusa.

Da ne gre le za paniko dokazuje primer iz leta 2015. V Sibiriji je namreč bolezen terjala življenje 12-letnega dečka, okužbo pa so potrdili še pri vsaj 20 drugih ljudeh. Na tem območju je zaradi okužbe z antraksom poginilo več kot 2300 severnih jelenov. Strokovnjaki menijo, da je bil najverjetnejši vzrok njihove smrti taljenje permafrosta, ki je omogočilo, da so prej nepremične spore Bacillus anthracis vstopile v bližnjo vodo in zemljo ter nato v zaloge hrane.