Trgovsko sodišče v Zagrebu je odločilo, da morajo Hrvaške avtoceste (HAC) v sporu z nemško zavarovalnico Allianz plačati 12.865 evrov odškodnine zaradi trčenja z lisico na avtocesti A3 in plačati 11.650 evrov odškodnine za pravdne stroške - skupaj 24.515 evrov. Petletni spor je sledil po tem, ko je zavarovanec Allianza septembra 2019 na avtocesti z BMW-jem zbil lisico, ki je priletela na vozišče in kot piše v sodbi, je bilo trčenje v lisico neizogibno.

V trčenju je nastala velika gmotna škoda, vozilo pa ni bilo več vozno. Za popravilo BMW-ja pa je zavarovalnica plačala 12.865 evrov.

Tožba Allianz in obramba HAC

Indexhr poroča, da je zato Allianz vložil tožbo, v kateri poudarja, da je HAC po zakonu o cestah dolžan vzdrževati avtoceste »v stanju, primernem za promet, in ker je lisica pristala na pločniku avtoceste, je očitno, da tega ni storil ," s sklepom, da je škoda nastala zaradi zaleta vozila na javno igrišče, HAC "odgovarja po krivdnem izkazu."

Po drugi strani pa so odvetniki HAC-a oporekali predvsem vzročno-posledični povezavi med dejanji HAC-a in prometno nesrečo in navedli, »kako je njihova varnostna služba tistega dne ravnala povsem v skladu s pravili stroke in predpisi«.

Poudarili so še, da je ob avtocesti postavljena žičnata ograja za preprečevanje vstopa živali, pri pregledu ograje pa niso ugotovili poškodb, ki bi divjadi omogočale prečkanje cestišča, niti ni bilo poročil o njihovem pojavu v prej omenjene nesreče.

Sodišče: Treba je postaviti ustrezno ograjo

Indexhr prav tako poroča, da je trgovsko sodišče v Zagrebu v obrazložitvi sodbe navedlo, da so "lisice živali, v zvezi s katerimi je mogoče sprejeti objektivno ustrezne ukrepe, da ne bi stekle na pločnik avtoceste".

"Najprej je treba postaviti ustrezno ograjo," piše v sodbi in ugotavlja, da je HAC dolžan povrniti škodo, ker očitno ni ravnal tako, kot je navedeno, in je bila lisica najdena na avtocesti.