Za januar prihodnje leto je sklical tako imenovani generalni kapitelj, na katerem bosta izvoljena nov svet in novi veliki mojster, ki je najvišja funkcija v redu.

Presenetljivi preobrat

Papež je razrešil velikega kanclerja malteškega reda Albrechta Freiherrja von Boeselagerja ter razpusti vrhovni svet tega katoliškega reda. Svojemu posebnemu delegatu, kardinalu Silvanu Marii Tomasiju, je zaupal revizijo ustavne listine in malteškega kodeksa ter pripravo izrednega generalnega kapitlja. Malteški viteški red se namreč že leta sooča s krizo vodenja, poroča dpa.

Malteški viteški red je katoliški red s približno 13.500 člani po vsem svetu in je podrejen Vatikanu. V skladu z mednarodnim pravom ima red, ki izvaja humanitarno dejavnost po vsem svetu, svoje pravice in dolžnosti, vzdržuje tudi diplomatske odnose.

Suvereni malteški viteški red velja za eno najstarejših institucij krščanske civilizacije, obenem pa je tako tudi priznani subjekt mednarodnega prava. Njegovo poslanstvo je ohranjanje in zaščita vere ter služenje oz. pomoč ubogim in bolnim. Veliki mojster reda ima status papeževega podkralja in papežu pomaga v mednarodni diplomaciji.

STA