Razpis, ki ga je Evropska komisija objavila v četrtek, predstavlja največji razpis programa Obzorje 2020 doslej. Nanj se lahko po pojasnilih komisije prijavijo raziskovalni in inovacijski projekti, namenjeni reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnosti Evrope.

Razpis zajema manj ukrepov s poudarkom na hitri nadgradljivosti

Po besedah evropske komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marije Gabriel bodo te naložbe z inovacijami, ki so osrednji del razpisa, pospešile pravičen in trajnosten prehod na podnebno nevtralno Evropo do leta 2050. “Ker želimo, da pri tej sistemski preobrazbi nihče ne bo zapostavljen, pozivamo k posebnim ukrepom za nove načine sodelovanja z državljani ter povečanje družbenega pomena in učinka,” je dodala.

“Ker želimo, da pri tej sistemski preobrazbi nihče ne bo zapostavljen, pozivamo k posebnim ukrepom za nove načine sodelovanja z državljani ter povečanje družbenega pomena in učinka,” 

Razpis za zeleni dogovor se po navedbah komisije v pomembnih vidikih razlikuje od prejšnjih razpisov programa Obzorje 2020. Zaradi nujnosti izzivov, ki jih obravnava, je usmerjen v jasne in opazne kratkoročne do srednjeročne rezultate, ki pa bi lahko prispevali k dolgoročnim spremembam. Zajema manj ukrepov, ki pa so bolj ciljno usmerjeni, obsežnejši in prepoznavnejši, s poudarkom na hitri nadgradljivosti, razširjanju in uporabi, so pojasnili.

Rok za oddajo 26. januarja, začetek izvajanja projektov jeseni 2021

Projekti, financirani v okviru tega razpisa, naj bi tako prinesli rezultate z oprijemljivimi koristmi na desetih področjih. Prvih osem odraža ključna delovna področja evropskega zelenega dogovora. To so povečanje ambicij na področju podnebnih sprememb, čista in varna energija po dostopnih cenah, industrija za čisto in krožno gospodarstvo, stavbe, gospodarne z energijo in viri, trajnostna in pametna mobilnost, strategija Od vil do vilic, biotska raznovrstnost in ekosistemi ter ničelno onesnaževanje in okolje brez strupov. Zadnji dve področji sta krepitev znanja in krepitev vloge državljanov ter ponujata dolgoročnejšo perspektivo za doseganje sprememb, opredeljenih v evropskem zelenem dogovoru.

Rok za oddajo predlogov je 26. januar 2021, izbrani projekti pa naj bi se začeli izvajati jeseni 2021. Dogodek, namenjen informacijam in mreženju v zvezi z razpisom, bo kot del virtualnih evropskih dnevov raziskav in inovacij potekal prihodnji teden, od 22. do 24. septembra.

Rok za oddajo predlogov je 26. januar 2021, izbrani projekti pa naj bi se začeli izvajati jeseni 2021. Dogodek, namenjen informacijam in mreženju v zvezi z razpisom, bo kot del virtualnih evropskih dnevov raziskav in inovacij potekal prihodnji teden, od 22. do 24. septembra.