Arheologi so pred kratkim v jami Leang Tedongnge v indonezijskem Južnem Sulaweziju našli 45.500 let stare poslikave. Na njih so upodobljene tri divje svinje in par človeških rok.

»Poslikava prikazuje prašiča s kratkim grebenom pokončnih dlak in dvema rožičkom podobnima bradavicama pred očmi, kar je značilno za odrasle samce vrste bradavičastih svinj, ki živijo v  Sulawesiju. Videti je, da svinja, naslikana s pigmentom, pridobljenim iz okre, opazuje boj ali kakšno podobno socialno dogajanje med dvema drugima bradavičastima svinjama,« je povedal Adam Brumm, eden od vodij raziskovalne ekipe. Analiza s pomočjo urana je pokazala, da je nanos barve star vsaj 45.500 let, kar je približno 2000 let več kot je stara druga slika, najdena v isti jami.


Sulawezijske bradavičaste svinje so tako postale najstarejši najdeni primer človekove upodabljajoče umetnosti, niso pa najstarejše poslikave nasploh. Ta naziv pripada abstraktnim črtastim poslikavam, najdenim v jami Blombos v Južni Afriki leta 2018. Njihova analiza je pokazala, da je pigmentni nanos, prav tako izdelan iz okre, star vsaj 70.000 let.

Raziskava je bila objavljena v reviji Science Advances.

Vir: T3Tech