Medicinske sestre, ki so v naši družbi žal še vedno pogosto podcenjene, igrajo ključno vlogo v zdravstvu. Imajo ogromno znanja in različnih veščin, ki jih skozi leta izpopolnjujejo in razvijajo, ves čas pa delajo v nedvomno težkem okolju, kjer je stres le del normalnega delovnega dneva. Velikokrat je prav pozorna medicinska sestra tista, ki pravočasno opazi napako v zdravniškem receptu ali celo nekomu reši življenje.

Medicinske sestre si zaslužijo zahvalo

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester je torej potrebno priznati njihovo trdo delo, dolge ure in pritisk na delovnem mestu. Ta mednarodni dan pa je bil ustvarjen prav zato – da lahko vsem medicinskim sestram izkažemo čast in se jim zahvalimo za njihovo neverjetno težko delo.

Sestre imajo zelo raznolike vloge in so odgovorne za številne različne stvari na delovnem mestu. To vključuje pisanje načrtov oskrbe, pomoč pri ocenah in testih, pripravo transfuzij, preverjanje in dajanje zdravil in injekcij, opazovanje in beleženje stanja pacientov, vodenje kartotek, mentorstvo, organizacija osebja ter pomirjanje pacientov in njihovih svojcev. Skratka, njihova vloga je, ko gre za zdravje in dobro počutje ljudi po vsem svetu, neprecenljiva.

Začetki segajo v leto 1953

Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) praznuje ta dan od leta 1965. Leta 1953 je Dorothy Sutherland, sodelavka ameriškega ministrstva za zdravje, izobraževanje in socialno oskrbo, predlagala, naj predsednik Dwight D. Eisenhower razglasi uradni "dan medicinskih sester"; vendar on tega ni odobril. Januarja 1974 so za ta dan izbrali 12. maj, saj je to obletnica rojstva Florence Nightingale, začetnice sodobne zdravstvene nege.

Temu dnevu pa je od takrat naprej vsako leto namenjena drugačna tema. Tema, ki jo je ICN izbral letos se glasi: "Naše medicinske sestre. Naša prihodnost. Gospodarska moč oskrbe." "Zdravstvena nega je temelj zdravstva, čeprav je v družbi pogosto podcenjena in se sooča s finančnimi težavami. Cilj IND 2024 je spremeniti perspektive ljudi s predstavitvijo pomembnih družbenih in ekonomskih prednosti, ki so lahko posledica modrega vlaganja v zdravstveno nego," so pri tem pojasnili.