Evropski poslanci so na današnjem glasovanje podprli vključitev jedrske energije in plina v t. i. taksonomijo, s čimer so podprli opredelitev jedrske energije in plina kot prehodni zeleni dejavnosti, ki naj bi olajšali zeleni prehod. Predlog je močno razdelil članice in javnost, kar se je pokazalo tudi pri glasovanju.

Proti vključitvi jedrske energije in plina v taksonomijo je glasovalo 278 evropskih poslancev, medtem ko jih je 328 predlog podprlo. Glasovanja se je vzdržalo 33 poslancev.

Evropski parlament se je tako opredeli do resolucije, ki sta jo pripravila odbora evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter za ekonomske in monetarne zadeve. Ta sta nasprotovala uvedbi delegirane uredbe, ki jo je pripravila Evropska komisija in ki jedrsko energijo in zemeljski plin vključuje med tehnologije, ki jih taksonomija določa kot trajnostne.

Posebna vloga za zasebne naložbe

Komisija, ki je pripravila delegirano uredbo, namreč meni, da imajo v času zelenega prehoda zasebne naložbe v dejavnosti, povezane z jedrsko energijo in plinom, pomembno vlogo. Zato je predlagala, da se nekatere dejavnosti, povezane s plinom iz fosilnih virov in jedrsko energijo, vključijo med prehodne dejavnosti, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Vključitev je sicer časovno omejena, zanjo pa veljajo posebni pogoji in zahteve glede preglednosti, pojasnjujejo na komisiji.

Če do 11. julija niti Evropski parlament niti Svet ne bosta zavrnila predloga, bo delegirani akt o taksonomiji začel veljati 1. januarja prihodnje leto. Taksonomija je predvsem orodje za finančne vlagatelje pri odločanju o naložbah v zelene dejavnosti.