Kategorija vozil, v katero spadajo motorji, osebna vozila in osebna vozila s prikolicami in avtodomi bo od 1. julija do 30. septembra, deležna podražitve cestnine na Hrvaškem.

Na delu avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem je treba odšteti 2,80 €, medtem ko je ta do 30. junija stala 2,50 €. Na delu med Zagrebom in Dugopoljem bo cestnina skočila iz 24 € na 26,40 €, odsek Zagreb-Reka bo treba po novem odšteti 10,10 € in za odsek med Zagrebom in Goričani pa 6,40 €.

Na delu avtoceste A3 bomo za vožnjo med Zagrebom in Lipovcem lahko odšteli 18,60 € in na odseku med Zagrebom in Osijekom je cestnina skočila iz 16,10 € na 17,70 €.

Čemu podražitve

Hac je sezonske cene cestnin uvedel že v letu 2017, s tem pa želijo nuditi podporo prebivalcem in gospodarstvu v času turistične sezone. Za zvišanje cen v Hacu so se odločili zaradi dejstva, da se približno 40 odstotkov letnega prometa ustvarja v poletnih mesecih, saj se število vozil na nekaterih avtocestnih odsekih tudi potroji.