Ženskam v Afganistanu je že vse leto prepovedano izobraževanje na nivoju srednješolske izobrazbe ter na univerzitetnem nivoju. Medtem, ko naj bi sprva šlo za začasen ukrep, zdaj izgleda, da morda le ni tako začasen. Izostanek predavanj zdaj ponekod nadomeščajo z izobraževanjem preko spleta, delovati pa naj bi začele celo “podzemne” ilegalne izobraževalne ustanove, poroča The Guardian.

“Nismo proti izobraževanju žensk”

Trenutno talibansko vodstvo sicer večkrat izpostavi, da niso proti izobraževanju žensk, vendar to ne sme biti v nasprotju radikalne islamske vere. Izostanek od srednješolskega izobraževanja, punce namreč ne morejo deliti klopi s fanti, že ima posledice. Generacija deklet namreč ne bo mogla zaključiti šolskega leta in pridobiti formalne izobrazbe za vpis na univerzo.

Določene univerze zdaj poučujejo dve skupini, nastalo situacijo pa rešujejo tako, da denimo moške poučujejo dopoldne, ženske pa popoldne, ali pa predavanja za predstavnike različnih spolov pripravljajo ob različnih dneh.

Zakaj bi, denimo, ženske študirale za inženirke, če tega dela tako ali tako ne smejo opravljati?

Kljub rešljivim izzivom potekajo pogovori o tem, da ženskam le ne bi dovolili študija na vseh smereh, četudi je to tehnično mogoče, le te namreč trenutno tako ali tako ne smejo opravljati vseh poklicev.

Zasebne fakultete tudi niso rešitev, saj prav tako zahtevajo certifikat o končanem srednješolskem izobraževanju, hkrati pa je tako šolanje izredno drago in dosegljivo le peščici najvišjega sloja.