V nedeljo, 9. junija, bomo Slovenci volili svoje predstavnike v Evropski parlament. Če smo jih imeli doslej osem, jih bomo tokrat izvolili devet. Tako bo Evropski parlament odslej štel 720 poslancev, kar je 15 več kot do zdaj. Politične stranke in liste, ki bodo sodelovale na evropskih volitvah, imajo še do petka, 10. maja, do polnoči čas za vložitev kandidatnih list, danes (v četrtek) pa se začenja uradna volilna kampanja. Ta bo trajala do 7. junija do 24. ure, ko bo nastopil volilni molk. 

Vsem strankam in listam, ki so napovedale boj za evropske poslanske stolčke, smo posredovali enotna vprašanja in jih prosili, naj nanje odgovorijo kandidati za evropske poslance iz vzhodne kohezijske regije. Njihove odgovore bomo objavili glede na to, kdaj so jih posredovali v naše uredništvo. Začenjamo z zunajparlamentarno Piratsko stranko Slovenije, ki na volitvah nastopa s samostojno listo, njena nosilka je Urša Orehek. Na naša vprašanja pa je odgovarjala članica stranke iz lokalnega odbora Maribor Petra Kovačec. 

Kakšen je vaš načrt za spodbujanje regionalnega razvoja v Sloveniji? Kako boste zmanjšali razlike med regijami?

Zmanjševanje razlik med regijami zahteva celosten pristop, ki vključuje kombinacijo infrastrukturnih naložb, razvoja človeških virov, spodbujanja podjetništva ter upoštevanje specifičnih potreb in potencialov posameznih regij. Pomembno je tudi sodelovanje med vladnimi organi, lokalnimi skupnostmi, podjetji in civilno družbo za učinkovito izvajanje ukrepov. Eden izmed ukrepov je seveda investiranje v izobraževanje in raziskave ter ustvarjanje pogojev za razvoj znanja v regijah. S tem lahko pomagamo ustvariti visoko kvalificirano delovno silo in spodbuditi inovacije ter razvoj visokotehnoloških industrij.

Prav tako je ključnega pomena decentralizacija, ki lahko prispeva k večji učinkovitosti pri izvajanju politik ter večji participaciji lokalnih skupnosti pri odločanju, kar posledično spodbuja regionalni razvoj in zmanjšuje razlike med regijami. Nekatera ministrstva, med drugim tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, so svoje sedeže poskušale prenesti v druge regije. (Ne)uspeh teh poskusov jasno kaže, da je potrebno pristop spremeniti in zagotoviti ne samo delovna mesta ter prostore za delo, temveč tudi ustvariti dovolj spodbudno okolje za mlade, z ustreznimi stanovanjskimi spodbudami ter kulturno ponudbo, ki jih bo pritegnila v druga mestna središča, ne samo v prestolnico.

Kakšen je vaš načrt za spodbujanje gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest? Kako boste zagotovili, da bodo delovna mesta kvalitetna in dostojna?

Spodbujanje inovacij ter tehnološkega napredka sta ključna za ustvarjanje novih delovnih mest v sodobni družbi. Zato bomo spodbujali naložbe v raziskave in razvoj ter podpirali startupe in inovativna podjetja. Spodbujali bomo prehod k trajnostnemu gospodarstvu, ki bo ustvarjal delovna mesta v sektorjih, kot so obnovljivi viri energije, zelena infrastruktura in krožno gospodarstvo. Zagotovili bomo tudi transparentnost in participacijo javnosti pri oblikovanju politik ter redno evalvacijo učinkovitosti ukrepov za spodbujanje gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest.

Kako boste s svojim delom vplivali na razvoj lokalnega okolja?

Na lokalni ravni se bomo trudili zagotoviti, da se odločitve, ki vplivajo na naše okolje, sprejemajo na način, ki je odprt in vključujoč za vse prebivalce. Zagotovili bomo, da so odločitve lokalnih oblasti jasne in razumljive za vse. Spremljali bomo postopke odločanja in poskrbeli, da so informacije dostopne javnosti. Spodbujali bomo aktivno udeležbo lokalnega prebivalstva pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo okolje.

Sodelovali bomo z lokalnimi podjetji, nevladnimi organizacijami in akademskimi institucijami, da bomo odkrili najboljše prakse in jih vpeljali v naše lokalno okolje. Borili se bomo za pravice lokalnih skupnosti, vključno s pravico do zdravega okolja, dostopa do javnih dobrin in enakih možnosti za vse prebivalce. Skozi te ukrepe želimo ustvariti bolj odprto, demokratično in napredno lokalno okolje, ki bo omogočalo trajnostni razvoj in izboljšalo kakovost življenja za vse.

Kakšen je vaš odnos do migracij in azilne politike in temu pripadajočih problematik?

Naš odnos do migracij in azilne politike temelji na pravičnosti, zakonitosti ter celovitem pristopu k urejanju sistemov. Zavzemamo se za vzpostavitev skupne evropske migracijske politike, ki spoštuje pravice migrantov, zagotavlja zaščito beguncev in krepi varnost družb. Naši cilji vključujejo uvedbo učinkovitih azilnih postopkov, dosledno vračanje nezakonitih migrantov v izvorne države ter zagotavljanje pravične distribucije bremen med državami članicami. Hkrati nasprotujemo zgolj fizičnemu varovanju meja brez celovitih ukrepov ter se odločno zavzemamo proti nezakonitim praksam slovenskih organov pri obravnavi tujcev.

Kakšen je vaš odnos do Rusije in Kitajske, kakšen do trenutnih (varnostnih) konfliktov? Kako boste zagotovili varnost in stabilnost v Evropi?

Glede trenutnih varnostnih konfliktov podpiram diplomatske rešitve in prizadevanja za deeskalacijo napetosti. Pomembno je iskanje političnih rešitev, ki spoštujejo ozemeljsko celovitost in suverenost držav ter upoštevajo interese vseh vpletenih strani. Hkrati pa je pomembno, da se vztraja pri spoštovanju mednarodnega prava, suverenosti držav ter spoštovanju človekovih pravic. Verjamem v potrebo po okrepitvi evropske varnostne in obrambne zmogljivosti. Ustanovitev evropske vojske bi lahko povečala avtonomijo Evropske unije v obrambni politiki ter ji omogočila bolj učinkovito odzivanje na varnostne izzive v Evropi in širše.

Zakaj kandidirate za poslanko v Evropskem parlamentu?

Mnogi sodobni izzivi, kot so podnebne spremembe, digitalizacija, globalizacija in pandemije, zahtevajo mednarodno sodelovanje in skupne rešitve. Evropski parlament ima pomembno vlogo pri oblikovanju politik za soočanje s temi izzivi na evropski in globalni ravni. Kot socialni delavki mi kandidatura za poslanko v Evropskem parlamentu predstavlja priložnost, da aktivno prispevam k oblikovanju boljše in bolj pravične prihodnosti za vse državljane Evropske unije.

Kako bi povprečnega slovenskega volivca spodbudili k udeležbi na volitvah za Evropski parlament?

Volivcem je treba jasno pokazati, kako odločitve in politike na ravni EU vplivajo na življenje v Sloveniji ter kako lahko s svojim glasom v Evropskem parlamentu volivci oblikujejo prihodnost Evrope. Zakoni, ki nastajajo v okviru našega članstva EU predstavljajo že 80 odstotkov novonastajajočega se zakonodajnega okvira. O teh temah se izredno malo govori, evropske volitve pa so obravnavane kot priložnost za politično obračunavanje med vlado in opozicijo. Pirati se bomo zavzemali za vsebinsko bogato volilno kampanjo in s svojim nastopom vnašali strokovni in vsebinski diskurz.