Socialni demokrati se na letošnje volitve v Evropski parlament podajajo s programom Močna Evropa, močna Slovenija. Nosilec strankine liste je aktualni evropski poslanec Matjaž Nemec, med kandidatkami za evropsko poslanko pa je v vzhodni kohezijski regiji tudi Aleksandra Vasiljević, podžupanja Velenja. V nadaljevanju je odgovorila na naša vprašanja. 

Kakšen je vaš načrt za spodbujanje regionalnega razvoja v Sloveniji?

Verjamem, da so ključni ukrepi, ki bi lahko prispevali k spodbujanju regionalnega razvoja v Sloveniji decentralizacija in uravnoteženo vlaganje v manj razvite regije. Slovenija potrebuje novo dolgoročno in vključujočo regionalno politiko. Pri tem moramo zagotovo upoštevati posebnosti posameznih regij ter njihove potrebe in potenciale, vsebovati pa mora zagotovo širok nabor ukrepov, ki zajemajo politične, gospodarske, socialne in okoljske vidike.

Kako boste zmanjšali razlike med regijami?

Slovenija je regionalno zelo neenakomerno razvita. Gospodarske in javne funkcije se kopičijo v Ljubljani. Posledice tega so enormna dnevna migracija, previsoke cene stanovanj in zemljišč, prometni kaos ... Skladnejši regionalni razvoj bi po moje zagotovo dosegli s prenosom sedežev državnih institucij v druga slovenska mesta. Lokalnim skupnostim pa bi morali zagotoviti več pristojnosti za lažje izvajanje investicijskih projektov in jim dati večjo vlogo pri gospodarskem razvoju.

Poskusi o ustanovitvi regij v preteklosti niso pripeljali do potrebnega soglasja v politiki in regijah, čeprav je sodelovanje, ne samo mest, ampak celotnih regij, izjemno pomembno glede izvajanja nalog in procesov, virov financiranja in celotnega regionalnega razvoja nadvse pomembno.

Kakšen je vaš načrt za spodbujanje gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest? Kako boste zagotovili, da bodo delovna mesta kvalitetna in dostojna?

Staviti moramo na dostojna, pravična in kakovostna delovna mesta, ki temeljijo na zelenih tehnologijah. Za razvoj EU gospodarstva, ki beleži zaostanek na področju digitalizacije in umetne inteligence, so zagotovo ključne raziskave, inovacije in nove tehnologije. Vse omenjene izzive lahko članice EU rešujemo le s povezovanjem, le tako bo EU lahko konkurenčna ostalim velesilam.

Kako boste s svojim delom vplivali na razvoj lokalnega okolja?

Ključnega pomena za razvoj lokalnega okolja, regije in celotne Slovenije je ravno v povezovanju, prenosu informacij iz lokalnega okolja na politični parket evropskega parlamenta in obratno. Zavezništvo med lokalnim in regionalnim okoljem z evropsko poslanko/poslancem je tisto, ki lahko prinese spodbudne rezultate za razvoj regije oz. lokalnega okolja.

Kakšen je vaš odnos do migracij in azilne politike in temu pripadajočih problematik?

Zavzemam se za vključujočo in strpno Evropo, zasnovano na močnih javnih sistemih ter človekovih pravicah. Evropo, v kateri gre socialni napredek z roko v roki z okoljskim. EU mora med svoje prioritete postaviti varnost ljudi, ustrezno urediti migracijsko in azilno politiko, poenotiti postopke azila in ponovno vzpostaviti nemoteno svobodno gibanje znotraj schengenskega območja.

Kakšen je vaš odnos do Rusije in Kitajske, kakšen do trenutnih (varnostnih) konfliktov? Kako boste zagotovili varnost in stabilnost v Evropi?

Nahajamo se v času negotovosti. Nedaleč stran od naših meja smo priča vojnam. Menim, da moramo odločno slediti zavezi, da je Evropska unija mirovni projekt, zgrajen na vrednotah, ki niso samoumevne. Spodbujati moramo spoštovanje mednarodnega prava in spoštovati Splošno deklaracijo človekovih pravic. Evropa mora biti pravična, varna in mora temeljiti na ničelni toleranci do kakršnega koli nasilja.

Zakaj kandidirate za poslanko v Evropskem parlamentu?

Za poslanko v Evropskem parlamentu kandidiram, ker sem prepričana, da Evropska politika potrebuje socialdemokratski obrat. Brez populizma in radikalizma, katerim smo priča danes. Ker verjamem, da so solidarnost, inovativnost, pravičen zeleni prehod in varnost prava pot evropske prihodnosti in morajo biti zastopane v Evropskem parlamentu. 

Kako bi povprečnega slovenskega volivca spodbudili k udeležbi na volitvah za Evropski parlament?

Smo na prelomnem obdobju in pot, ki jo bomo ubrali, je zelo pomembna! Vloga in položaj Evropske unije v svetu sta oslabljena. Evropske volitve so priložnost, da odločamo o svoji prihodnosti, o tem kako bomo živeli, kdo se bo v prihodnje zavzemal za naše interese.

Že desetletja politiko Evropske unije kroji najvplivnejša evropska stranka, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) v sodelovanju z liberalno sredino. Evropska unija je v zadnjih 20 letih napredovala bistveno prepočasi, še zlasti v primerjavi z Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Leta 2008 smo bili največje svetovno gospodarstvo, danes po kupni moči zaostajamo za obema omenjenima velesilama. ZDA in Kitajska so Evropo prehitele predvsem po zaslugi izdatnih sredstev, ki jih vlagajo v raziskave in razvoj ter v izvedbo infrastrukturnih in razvojnih projektov. Na krize, ki so nas močno prizadele, nismo imeli ustreznih, predvsem pa ne skupnih odgovorov (zgrešena ekonomska politika EU, politika zategovanja pasu ...). Evropska zveza držav se je z brexitom prvič v zgodovini skrčila, nedaleč stran od naših meja – v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu – smo priča vojni. Soočamo se z draginjo, draži se vse, od hrane do energentov, stanovanja so za večino ljudi v Evropski uniji in žal tudi v Sloveniji vse težje dostopna.

Če želimo močno, solidarno, zeleno, inovativno in varno Evropo, potrebujemo spremembe! In tokratne volitve bodo odlična priložnost, da uberemo drugačno pot!