Socialni demokrati se na letošnje volitve v Evropski parlament podajajo s programom Močna Evropa, močna Slovenija. Nosilec strankine liste je aktualni evropski poslanec Matjaž Nemec, med kandidati za evropskega poslanca pa je v vzhodni kohezijski regiji tudi dr. Aleksander Jevšek, aktualni minister za kohezijo in regionalni razvoj. V nadaljevanju je odgovoril na naša vprašanja. 

Kakšen je vaš načrt za spodbujanje regionalnega razvoja v Sloveniji? Kako boste zmanjšali razlike med regijami?

Uresničevanje načel subsidiarnosti in decentralizacija so podlaga, na katerih temelji skladen regionalni razvoj. Potrebno je povečati vlogo regij in jih krepiti tako v finančni kot politični samostojnosti. Manj razvite regije morajo dobiti vse vzvode, da dohitijo bolj razvite. In to na vseh področjih: gospodarstvu in tehnološkem napredku, zaposlovanju, izobraževanju, kulturi, ... Zato je nujen horizontalni pristop na državni ravni, kjer morajo biti vključeni vsi vladni resorji v proces skladnega regionalnega razvoja.

Konkretno zaradi tega na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj pripravljamo spremembe zakona o zagotavljanju skladnega regionalnega razvoja. Spremembe zakona nagovarjajo obmejna problemska območja, decentralizacijo, razvoj mest in razvoj podeželja ... Spremembe zakona že dobro leto usklajujemo z vsemi deležniki, ki so vključeni v zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja (regionalne razvojne agencije, gospodarstvo, občine....). Regijam mora biti omogočeno, da razpolagajo s svojimi razvojnimi sredstvi, s katerimi lahko uresničujejo razvojne regijske programe. Konkretno smo konec marca objavili poziv za prijavo projektov za »dogovor za razvoj regij« v višini 460 milijonov evrov. Razvojni sveti regij po principu »od spodaj navzgor« identificirajo in realizirajo projekte, pomembne za posamezno regijo.

Decentralizacija je proces, ki je tesno povezan s skladnim razvojem regij, z varovanjem okolja in kakovostjo življenja. Konkretno smo na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj letos v Mariboru odprli enoto ministrstva, v kateri bo do konca leta zaposlenih približno 60 sodelavk in sodelavcev iz mariborske in okoliških regij. Na ta način bodo naše storitve dostopnejše za uporabnike z območja teh regij. MKRR je novembra 2023 objavilo poročilo o regionalnem razvoju v Sloveniji 2018/2022, ki na veliko področjih kaže na pozitivne trende na področju skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji in nakazuje na področja, kjer nas čaka še veliko dela in izzivov.

Kakšen je vaš načrt za spodbujanje gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest? kako boste zagotovili, da bodo delovna mesta kvalitetna in dostojna?

Slovenija je močno vpeta v globalno evropsko in tudi svetovno gospodarstva, od tega sta odvisna tudi število in kakovost delovnih mest. Konkretno EU in Slovenija nujno potrebuje izdelke industrij, kot so aluminij, jeklo, steklo, papir, magneti, na teh področjih smo v Sloveniji močni. Moramo pa za to industrijo postaviti drugačne sheme, sicer bomo povzročili povečanje evropske odvisnosti in posledično nazadovali pri zelenem prehodu.

EU mora prenoviti industrijsko politiko, če hoče ponovno prevzeti primat industrijskih inovacij. Zato je potrebno:

- Boljše delovanje kapitalskih trgov.

- Višja vlaganja v razvoj novih prebojnih tehnologij.

- Boljše možnosti za ukrepanje držav, a hkrati vzpostavitev varovalke znotraj EU.

To morajo biti mehanizmi za okrepitev evropske sposobnosti za globalno tehnološko tekmo, ne pa subvencijska tekma znotraj držav EU.

Evropska in slovenska industrija potrebujejo konkurenčnejše cene energije. Zato mora biti prva usmeritev vzpostavitev zadostnih EU kapacitet obnovljivih virov energije, ki so dolgoročnejši cilj brezogljične in poceni energije. Zeleni prehod pa mora biti pravičen do družbe, podjetij in posameznika. Najranljivejši ne smejo nositi največjega bremena in zeleni prehod ne sme pustiti nikogar za sabo. V teh gospodarskih okvirih mora imeti vsak pravico, da od svojega dela dostojno živi. EU mora prevzeti regulatorno vlogo za zaščito delavskih pravic. Delu in delavcem je potrebno povrniti dostojanstvo. Brezposelnost je rekordno nizka, a situacijo je treba nadgraditi z boljšimi delovnimi mesti.

Kako boste s svojim delom vplivali na razvoj lokalnega okolja?

Izkušnje v času mojega osemletnega županovanja in v okviru tega tudi vodenja Skupnosti občin Slovenije mi zelo koristijo pri iskanju odgovora na vaše vprašanje. Ne zgolj kot kandidatu za poslanca v EU parlamentu, ampak tudi kot aktualnega ministra. Veliko časa namreč preživim na terenu skupaj z županjami in župani, predstavniki gospodarstva, razvojnih agencij, ... Le tako je mogoče ohraniti občutek za razvoj lokalne skupnosti in njihovih potreb. Konkretno bom tudi kot evropski poslanec s takim načinom dela nadaljeval in ohranjal stik z lokalno skupnostjo, tako pri poslušanju kot pri odgovarjanju na njihove predloge.

Kakšen je vaš odnos do migracij in azilne politike in temu pripadajočih problematik?

Evropa potrebuje urejeno in učinkovito skupno migracijsko politiko, ki je humana in temelji na solidarnosti. Zatreti moramo delo tihotapcev; umiranja nesrečnih ljudi na Sredozemlju je bilo preveč. Omejiti je potrebno zlorabe sistema, okrepiti spoštovanje temeljnih človekovih pravic ter omogočiti hitre odzive in postopke na krizne situacije. Sprejeta je celovita reforma migracijske in azilne politike. Paket ureja vse vidike migracij, od sprejema, postopkov in pravic do vračanja, porazdelitve bremen in solidarnosti med državami članicami. Zavračam zlorabo migrantskega vprašanja za strašenje ljudi s strani populistov in skrajne desnice. Obsojam hujskanje in širjenje sovraštva. Nikoli ne bom pristal na kriminalizacijo humanitarne pomoči!

Kakšen je vaš odnos do Rusije in Kitajske, kakšen do trenutnih (varnostnih) konfliktov? Kako boste zagotovili varnost in stabilnost v Evropi?

Evropa mora varnost ljudi postaviti na prvo mesto svojih prioritet. Okrepiti mora skupno zunanjo in varnostno politiko, ki bo omogočala enotno zastopanje naših interesov v svetu ter poudarila politiko miru, spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava in uporabo »mehke moči« evropske diplomacije za varovanje miru ter za zaščito Evrope in njenih ljudi.

Zakaj kandidirate za poslanca v Evropskem parlamentu?

Zato ker lahko s svojimi izkušnjami dela na področju zagotavljanja varnosti, dela v lokalni skupnosti, dela v Odboru regij in izkušenj na področju kohezije in regionalnega razvoja prispevam k močni Evropi in z njo močni Sloveniji, ki bosta solidarni, zeleni, inovativni in varni.

Kako bi povprečnega slovenskega volilca spodbudili k udeležbi na volitve za EU parlament?

Evropa bo močna, solidarna, zelena, inovativna in varna toliko, kolikor bomo močni in enotni Evropejke in Evropejci. O tem odločamo mi in nihče drug. Za življenje in preživetje sedanjih in bodočih generacij. Zato se udeležimo volitev in odločimo!