V Novi Sloveniji so prepričani, da so prihajajoče evropske volitve prelomne, saj se bo v prihodnjih petih letih "odločalo na nekaterih ključnih področjih, kar se tiče ekonomije, zelenega prehoda, obrambe, varnosti in sociale" in zato, kot pravijo, jim ni vseeno, kdo bo državljane Slovenije zastopal v Evropskem parlamentu. NSi si bo volitvah prizadevala za dva evropska poslanca, kampanja pa se po njihovih besedah odvija na terenu in blizu ljudem.

Med devetimi kandidati na listi Nove Slovenije je tudi David Klobasa, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Na naša vprašanje je odgovarjal takole. 

Kakšen je vaš načrt za spodbujanje gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest? Kako boste zagotovili, da bodo delovna mesta kvalitetna in dostojna?

Močno gospodarstvo potrebuje privlačno poslovno okolje, zato si bomo najprej prizadevali za zmanjšanje birokratskega bremena podjetij za 25 odstotkov. Potreben je pregled celotnega zakonodajnega okvira EU, zmanjšanje nesmiselnih birokratskih zahtev in poročanja, pri čemer je orodje za zmanjšanje evropske birokracije lahko umetna inteligenca. EU mora določiti strateške industrijske in gospodarske panoge in jih z ustreznimi financiranji tudi vzpodbujati, nadaljnje selitve proizvodnje v tretje države so dolgoročno pogubne za Evropo. Prav tako zagovarjamo vzajemnost gospodarskih velesil, kjer svobodni trg potrebuje enaka pravila.

Pomembna bo tudi vzpostavitev avtonomije EU na področju strateških surovin, polizdelkov, industrijskih komponent in zdravil. Visoko usposobljeni kadri so pot do gospodarskega uspeha, zato moramo narediti vse za njihov razvoj. Dodana vrednost pomeni višje plače in prinaša dostojno plačilo za opravljeno delo. Zagotoviti moramo lažjo izmenjavo delavcev in vrhunskih kadrov med podjetji v EU, zato v NSi zagovarjamo ciljno strategijo delovnih migracij in lažje zaposlovanje tujcev.

Kako boste s svojim delom vplivali na razvoj lokalnega okolja?

Tako, da si bom kot evropski poslanec prizadeval predvsem za sprejetje takšnih zakonov, ki bodo npr. slovenskemu kmetijstvu dopuščali izjeme znotraj celotne zakonodaje EU. Kljub temu da smo povezani, smo med seboj namreč različni, kmetijstvo Slovenije se ne more primerjati s kmetijstvom Nemčije ali Francije, zato potrebuje svoje - ustrezne izjeme pri sprejemanju zakonodaje z navedenega področja.

Kakšen je vaš odnos do migracij in azilne politike in temu pripadajočih problematik?

V Novi Sloveniji zagovarjamo varnostno politiko, ki ohranja naš način življenja in vrednot. Varnost je podstat vseh družbenih podsistemov. Tega se krščanski demokrati zavedamo, zato menimo, da mora EU narediti več na področju zagotavljanja varnosti. Podpiramo širitev EU, za katero menimo, da ni le politično, ampak tudi geopolitično vprašanje. Če se ne bo širila EU, se bo širil nekdo drug. Podpiramo evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana, Ukrajine in Moldavije, takoj ko te države izpolnijo vstopne kriterije. NATO je hrbtenica evroatlantske varnosti in stabilnosti, zato podpiramo čim prejšnji dvig obrambnih izdatkov na 2 odstotka BDP in oblikovanje skupne evropske vojske. Samo tako Evropa lahko postane resen igralec na svetovnem zemljevidu.

Evropa mora zavarovati svoje meje. Ne moremo sprejeti vseh, ki želijo k nam. Priseljevanje zato potrebuje meje in jasna pravila. Tisti, ki k nam pridejo, pa morajo spoštovani naše zakone, običaje in kulturo. Naš cilj mora biti izkoreninjenje razlogov, ki ljudi silijo v migracije v njihovih izvornih državah, ter ohranitev našega načina življenja in vrednot, na katerih temelji EU. Evropa si mora končno nehati zatiskati oči – nelegalne migracije so resen problem. Potrebno je vzpostaviti sistem za učinkovito in dosledno vračanje oseb, ki jim azil ni bil odobren. V NSi prav tako zagovarjamo, da se uvede posebna klavzula o spoštovanju demokratičnega in pravnega reda EU, na kar se morajo vezati vse pravice in socialne ugodnosti. Pravice morajo biti povezane z dolžnostmi in spoštovanjem zakonov ter naših skupnih vrednot.

Kakšen je vaš odnos do Rusije in Kitajske, kakšen do trenutnih (varnostnih) konfliktov? Kako boste zagotovili varnost in stabilnost v Evropi?

Nihče si ne želi vojne, vsi si želimo miru. Skozi zgodovino se je napredek zmeraj izražal v povezovanju, v prizadevanju za dobrobit. Rusija in Kitajska sta svetovni velesili, tako kot ZDA, tovrstne povezovalne politike zahtevajo veliko modrosti, energije, diplomacije. En evropski poslanec sam zagotovo ne more storiti kaj prida dosti. Vsekakor pa bom sledil politiki, ki jo zagovarja tudi moja stranka NSi, glede katere sem za področje varnosti odgovoril že pri prejšnjem vprašanju.

Zakaj kandidirate za poslanca v Evropskem parlamentu?

Ker sem že neštetokrat dokazal, da mi je mar. Za človeka, za živali, za naše okolje. Da znam poslušati, slišati, biti povezovalen, živeti s svojimi ljudmi in za njih. Želim si postati del nove generacije politične miselnosti in prepričan sem, da morajo visoke politične funkcije, kar delo evropskega poslanca zagotovo je, zasedati tudi mladi, ki svoje ambicije ne vidijo zgolj v teoriji, ampak v konkretnih realizacijah in dejanjih naše skupne evropske politike. Dialog je in bo tudi v prihodnje ostal ključno orodje mojega delovanja.

Kako bi povprečnega slovenskega volivca spodbudili k udeležbi na volitvah za Evropski parlament?

Glas vsakega izmed nas šteje, čeprav se morda zdi kot kaplja v morje. Pa vendarle, demokracija je naša pravica, pravica do svobodne izbire in volitev prav tako. Ne zavrzimo te danosti. Bodimo aktivni in se aktivirajmo za dobro.