Državna volilna komisija (DVK) je na današnji seji ugotovila izide volitev devetih poslancev iz Slovenije v Evropski parlament, s čimer so ti postali uradni. Izvolitev evropskih poslancev pa mora potrditi še državni zbor. V skladu z zakonom o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament DVK ugotovi, koliko glasov je dobila posamezna lista kandidatov, koliko poslanskih mest je pripadlo posamezni listi in kateri kandidati s posameznih list so izvoljeni.

Glasovalo je skupaj 706.204 volivcev ali 41,8 odstotka volilnih upravičencev

DVK je tako ugotovila, da je imelo na volitvah v Evropski parlament, ki so bile 9. junija, pravico voliti skupaj 1.689.602 volivcev. Glasovalo je skupaj 706.204 volivcev ali 41,8 odstotka volilnih upravičencev. Za volitve je bilo oddanih 705.941 glasovnic, od tega je bilo 31.182 ali 4,42 odstotka neveljavnih.

DVK je na podlagi ugotovljenega izida glasovanja število glasov vsake liste delila z vsemi celimi števili od 1 do 9, nato pa tako dobljene količnike razvrstila od najvišjega proti najnižjemu. Ugotovila je, da so na podlagi zaporedja najvišjih količnikov SDS pripadli štirje mandati, Gibanju Svoboda dva, Vesni, SD in NSi pa po en mandat.

V Evropski parlament so bili z liste SDS izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda Irena Joveva in Marjan Šarec, z liste Vesne Vladimir Prebilič, z liste SD Matjaž Nemec in z liste NSi Matej Tonin. Vsi so bili izvoljeni s preferenčnimi glasovi.

STA objavlja tabelo z uradnimi podatki o tem, koliko mandatov v Evropskem parlamentu so osvojile posamezne stranke oz. liste, ter številom in deležem glasov, ki so jim jih zaupali volivci.

[[image_1_article_67576]]

Zapisnik DVK bo objavljen v Uradnem listu, izvolitev evropskih poslancev pa mora potrditi še državni zbor. Proti njegovi odločitvi je sicer mogoča pritožba na ustavno sodišče. Ko so izidi volitev potrjeni, predsednik državnega zbora o tem obvesti predsednika Evropskega parlamenta, še določa zakon.

STA