V nakup in prodajo nepremičnine – sami ali s pomočjo nepremičninskega posrednika?

Oglasno Sporočilo, 28.12.22 ob 03:50

»Ah, zakaj bi plačevali posrednikom, saj lahko sami …« je ena najpogostejših misli v trenutkih, ko se odločamo za prodajo ali nakup nepremičnine. Zakaj je nepremičninski posrednik vselej boljša izbira?

V nakup in prodajo nepremičnine – sami ali s pomočjo nepremičninskega posrednika?

Si predstavljate, da nekaj mesecev po vselitvi pripravljate vselitveno zabavo za svoje družinske člane in sorodnike, ko med pripravo mize pozvoni poštar in vam izroči debelo kuverto, ob kateri se vam pred očmi kar zamegli. Njena vsebina sporoča, da vam je bilo ob nakupu nepremičnine nekaj prikrito …

Ta in številne druge neprijetne situacije niso tako redke. A le v enem primeru – ko prodajo ali nakup nepremičnine opravite sami, ne da bi se pri tem za pomoč in strokovno svetovanje obrnili na nepremičninsko agencijo oziroma nepremičninskega posrednika, ki mu zaupate.

Sami ali z agentom – je to sploh vprašanje?

Toda zakaj je proces prodaje ali nakupa nepremičnine z nepremičninskim agentom toliko bolj varen? Ker slednji področje nepremičnin obvladajo, ker so za to ustrezno usposobljeni in ker se s številnimi pastmi in posebnostmi procesa nakupa in prodaje nepremičnine srečujejo vsak dan.

»Da nepremičninski posredniki dobijo licenco in so vpisani v imenik, morajo izpolnjevati več pogojev. K izpitu ne morejo pristopiti, če nimajo vsaj šeste stopnje izobrazbe. Po opravljenem izpitu pridobijo licenco, ki jo morajo obnavljati na najmanj vsakih pet let,« pojasnjuje v.d. direktorja nepremičninske agencije CENTURY 21 Maribor City Boris Lajh.

Ko so dokumenti pregledani s sokoljim očesom

Nepremičninski posrednik lahko prav zaradi svojega znanja in izkušenj prepreči »dokumentacijska presenečenja« in naknadna odkritja manjkajočih ali problematičnih dokumentov.

»Odgovorni ljudje bodo posel, v katerega bodo vložili življenjske prihranke, peljali prek nepremičninske agencije. Res da bo posel nakupa nepremične nekoliko dražji kot tisti, ki ga bodo vodili odvetniki in notarji, bo pa zaradi vseh preverjanj zagotovo varen.«

Seveda si lahko vse potrebne dokumente ogledate tudi sami, toda ali res veste, kako prepoznati morebitne napake in pomanjkljivosti? Kam se za ogled posameznih dokumentov sploh obrniti? Kako preveriti, če so popolni in pravno ustrezni?

»Nepremičninski posrednik je dolžan preveriti stvarno in pravno stanje vsake nepremičnine. Ali ima ta gradbeno in upravno dovoljenje, ali je namenska raba pravilna, je res locirana na navedenem zemljišču, je prodajalec res njen lastnik oziroma ali so v povezavi z nepremičnino v veljavi kakšne omejitve, ki onemogočajo prodajo,« vlogo nepremičninskega agenta opisuje v.d. direktorja nepremičninske agencije CENTURY 21 Maribor City Boris Lajh.

Varnost stranke na prvem mestu

Dober nepremičninski agent je nepogrešljiv tudi na terenu, saj lahko hitro oceni, v kakšnem stanju sta stanovanje oziroma stanovanjska hiša, to pa takoj primerja s projektno dokumentacijo, kar pomeni, da lahko takoj prepozna morebitna odstopanja.

»Nepremičninski posredniki po zakonu jamčimo, da smo res pregledali vso dokumentacijo, če tega ne storimo, smo v prekršku.«

Sodelovanje z nepremičninskim posrednikov in nepremičninsko agencijo tako za stranko vselej predstavlja predvsem varnost, hkrati pa večja mreža nepremičninskih agentov v posamezni agenciji omogoča izmenjavo strokovnih mnenj in takojšnje reševanje morebitnih nepremičninskih, pa tudi pravnih dilem. Saj veste, »več glav več ve«.

Kot poudarja Lajh: »Nepremičninski posredniki po zakonu jamčimo, da smo res pregledali vso dokumentacijo, če tega ne storimo, smo v prekršku,« pri tem pa dodaja, da ob morebitnih napakah odgovornost ne pade na stranko, torej kupca oziroma prodajalca, ampak na nepremičninsko agencijo.

Sami v prodajo ali nakup? Premislite ponovno.

Kaj torej tvegate, če se v prodajo ali nakup odpravite sami? Lahko se zgodi, da vam bo davek na nepremičnino odmerjen neustrezno in brez preverjanja dejanskega stanja, kasneje se lahko izkaže, da je na nepremičnino vezana hipoteka, povsem možno pa je tudi, da se v procesu sestavljanja pogodbe niti ne preveri, ali ima objekt gradbeno dovoljenje ali ne oziroma ali je oseba, s katero poslujete, sploh lastnik.

Boris Lajh, v.d. direktorja nepremičninske agencije CENTURY 21 Maribor City tako sklene: »Odgovorni ljudje bodo posel, v katerega bodo vložili življenjske prihranke, peljali prek nepremičninske agencije. Res da bo posel nakupa nepremične nekoliko dražji kot tisti, ki ga bodo vodili odvetniki in notarji, bo pa zaradi vseh preverjanj zagotovo varen.«