Stanovanja Pod Pekrsko gorco bodo končana naslednje leto

Uredništvo , 07.09.20 ob 15:27

Celotna soseska bo zajemala 400 stanovanj.

Stanovanjski sklad RS je danes z izvajalci del podpisal pogodbo za gradnjo druge faze stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru. Predvidenih je 188 stanovanj v štirih objektih, vrednost del je nekaj manj kot 20 milijonov evrov brez davka. Celotna soseska s 400 stanovanji naj bi bila končana do konca leta 2021.

Dostopna stanovanja so pomembna za družbo

“Zgrajeni bodo štirje večstanovanjski objekti s 188 stanovanji, od tega 158 najemnimi in 30 oskrbovanimi, prostori stanovanjske skupnosti in najemni lokal v pritličju,” je, kot so sporočili iz sklada, ob podpisu pogodbe povedal direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

FOTO: SSRS

Objekte bo gradila družba Pomgrad skupaj s partnerji Gitri, GH Holding in VG5. Vrednost del je 19,7 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. “Vsak podpis tako velike pogodbe je pomemben za našo družbo in tudi za vse državljane Republike Slovenije, saj gradimo stanovanja, ki bodo dostopna za najem,” je poudaril predsednik uprave Pomgrada Iztok Polanič.

Oskrbovanih bo 30 stanovanj

Omenjeni gradbinci gradijo tudi prvo fazo soseske, v kateri bo v petih objektih skupaj 212 javnih najemnih stanovanj, od tega 30 oskrbovanih. Gradnja je stekla konec januarja letos. Kot je danes napovedal sklad, je zaključek gradnje celotne soseske Pod Pekrsko gorco predviden do konca leta 2021.

“Naš namen je, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da z našo prisotnostjo vzpodbudimo, poleg 118 občin, s katerimi že sodelujemo na stanovanjskem področju, tudi druge občine k sodelovanju na naših programih.”

Sklad ima namen do leta 2023 skupno zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih vrednosti okoli 286 milijonov evrov. “Naš namen je, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da z našo prisotnostjo vzpodbudimo, poleg 118 občin, s katerimi že sodelujemo na stanovanjskem področju, tudi druge občine k sodelovanju na naših programih,” so navedli.