So pomisleki glede unisex stranišč utemeljeni?

Nika Škrinjar, 13.12.23 ob 03:40

Spolno nevtralne sanitarije so v zadnjem času prejele veliko kritik, pogosto pa izboljšujejo tudi varnost in udobje.

So pomisleki glede unisex stranišč utemeljeni?

Razlog za razpravo okoli “spolno nevtralnih” sanitarij, je to, da se koncept enakosti vedno bolj razteza tudi na področje stranišč. Pobuda, ki izboljšuje varnost in udobje transspolnih, spolno fluidnih in drugih, naj bi po besedah nasprotnikov “spreminjala tradicionalne spolne vzorce v družbi“. Za pojasnila glede uporabe unisex sanitarij smo se obrnili tudi na ravnatelja Prve gimnazije Maribor, Hermana Pušnika, kjer jih dijaki že vrsto let brez težav uporabljajo.

V naši šoli so tako ločene sanitarije po spolu kot tudi mešane, saj nikjer ni s predpisom določeno, da bi morale biti zgolj ločene. Postavljeni so le normativi, koliko jih mora biti glede na število dijakov,” je dejal Pušnik.

Kaj sploh je WC?

Stranišče, toaleta ali WC je prostor namenjen predvsem uriniranju, defekaciji, odplakovanju produktov bluvanja in menstruacije. Kratica WC dobesedno pomeni “vodna omara”, kar označuje stranišče, ki se izpira s tekočo vodo.

Psihološko gledano je stranišče intimni prostor, kjer se človek želi počutiti varno. Zagovorniki ločenih stranišč tako argumentirajo, da ločene sanitarije ščitijo ženske pred morebitnim nadlegovanjem. Poleg tega ženske, zaradi bioloških razlogov (menstruacija, nosečnost, skrb za otroka,…), pogosteje uporabljajo stranišča, kar vodi v potrebo po večjem številu kabin.

Kljub nekaterim argumentom proti, moramo poudariti, da so tudi stranišča v naših domovih “unisex”, zakaj nas torej doma ne motijo?

Dvomi se pojavijo predvsem pri širitvi tega koncepta na garderobe športnih fakultet, drugih športnih ustanov ali šolskih telovadnic. Tam so sanitarije namreč pogosto povezane s tuši. Le-to pa lahko poveča čakalne dobe in povzroči neprijetnosti za določene skupine ljudi.

PGMB uporablja ločene in skupne sanitarije

V splošnem poznamo več tipov stranišč. Nam znana so predvsem hišna in javna. Slednja se po navadi delijo še glede na spol in včasih glede na posebne potrebe. V redkih primerih se uporabljajo tudi prenosna stranišča, sploh za prireditve v naravi, na prostem.

Zaradi lažje dosegljivosti po nadstropjih (v nekaterih nadstropjih je le po en večji sanitarni prostor) so nekateri sanitarni prostori namenjeni tako dijakinjam kot dijakom. Kjer pa je več prostora, so urejene ločeno. Sanitarne prostore preurejamo postopamo že osem let,” nam je še zaupal.

Dijaki so stranišča po večini dobro sprejeli

Včasih imajo dijaki pomislek glede tovrstne izvedbe, zato pa še zmeraj obstoja možnost določenih ločenih prostorov po spolu. V splošnem pa je dobro sprejeto in ni posebnosti. Razlike med spoloma so le pri oblikovanju skupin za izvajanje pouka športne vzgoje, zaradi smernic pri doseganju posameznih ciljev glede telesnih sposobnosti. Drugih razlik pri izvajanju naših dejavnostih ni,” je poudaril ravnatelj.