Padca cen nepremičnin ni za pričakovati, kje v Mariboru so cene najvišje?

Martina Lebar, 23.12.21 ob 03:15

Letos smo deležni rasti cen nepremičnin, zato smo preverili, kaj vpliva na nihanje cen in v kolikšni meri se odločamo za nakup ali najem nepremičnine.

Na ceno nepremičnin vpliva veliko družbenoekonomskih dejavnikov, predvsem ponudba in povpraševanje ter razpoložljivost virov financiranja, ki vplivajo ne ceno nepremičnin v danem trenutku in v specifičnem okolju, na primer v državi ali v regiji. Na ceno posamezne nepremičnine pa vplivajo razen navedenih splošnih dejavnikov še lastnosti posamezne nepremičnine, kot so lokacija, kvadratura, letnik gradnje, urejenost, mikro lokacija, razporeditev prostorov, tehnična opremljenost, arhitekturne rešitve.

Najvišje cene nepremičnin so že tradicionalno v centru mesta. To so Vrbanski plato, Tomšičev drevored, okolica mestnega parka, mirne lokacije na Taboru in v Zgornjem Radvanju, nekoliko cenejše lokacije so Melje, Košaki in Tezno.

Cene nepremičnin so odvisne od gospodarske situacije

“Če se malo pošalim: mnogi so že večkrat napovedali celo konec sveta. Cene nepremičnin pa so odvisne od gospodarske situacije v posamezni družbi,” je za pojasnil Branko Potočnik, direktor družbe INSA nepremičnine. V nadaljevanju je pojasnil, da dokler je gospodarstvo stabilno in so na voljo ugodna posojila, padca cen nepremičnin ni za pričakovati. “Na splošno pa velja, da nepremičninski trg deli usodo gospodarstva. Vsi še pomnimo gospodarsko krizo, ki se je začela leta 2008. Posledice je občutil tudi nepremičninski trg, saj so cene padle. Torej lahko gibanje cen nepremičnin napovemo, če poznamo napovedi za gospodarstvo,” je dodal direktor.

Letni indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, Vir: SURS

Pri nakupu ali najemu moramo biti pozorni na dejansko in pravno stanje nepremičnine

“Pozorni moramo biti na dejansko stanje in na pravno stanje nepremičnine,” opozarja Potočnik. Dejansko stanje lahko dokaj dobro preverimo sami s skrbnim in natančnim pregledamo, ob tem nam lahko svetuje strokovnjak. “Za pregled pravnega stanja pa svetujem, da se obrnete na nepremičninskega posrednika.”

V primeru, da sklepate posle preko nepremičninske agencije, vas bodo v agenciji opozorili na morebitna neskladja ali nepravilnosti. Prav tako bodo pomagali izpeljati pravni posel tako, da do napak ne bo prišlo. Kot je dodal direktor se stranke, ki imajo nepoštene namene, nepremičninskih družb izogibajo, saj vedo, da bodo strokovnjaki stanje nepremičnine preverili.

Najem ali nakup je odvisen od potreb, zmožnosti in življenjskih situacij stranke

Kot je za nas pojasnil Potočnik, se stranke v Mariboru, tako kot drugod po Sloveniji, odločajo za najem ali za nakup. Odločitev je odvisna od njihovih potreb, zmožnosti, želje in življenjskih situacij. Posamezne stranke si nakupa ne morejo privoščiti in se zato odločajo za najem, drugi se ne želijo vezati z nakupom. Kot najemniki lahko hitreje zamenjajo lokacijo, se preselijo in podobno. Prav tako jim ni potrebno vezati sredstev na nepremičnino, zato se raje odločijo za najem. Spet tretji ne želijo najema, v lastni nepremičnini se počutijo bolj varne in sproščene. Veliko je tudi nakupov z namenom investiranja.

Časovno obdobje najema je zelo različno. Dolgoročni najemi, ki se sklepajo za več kot pet let, so zelo redki. Stranke se raje odločajo za krajša obdobja, kot je na primer eno leto, z možnostjo podaljšanja pogodb. Sicer se za najeme in nakupe odločajo zelo različni ljudje. “Delavci na začasnem delu skoraj vedno najemajo stanovanja, prav tako študentje večkrat najamejo nepremičnino. Starejši in družine si večinoma želijo lastniških stanovanj.”