Kdo je upravnik stavbe pri vas?

Oglasno Sporočilo, 03.05.23 ob 03:45

Bivanje v bloku ali v večstanovanjski stavbi je lahko povsem drugačno, če upravljanje prepustite nekomu, ki to obvlada. Kdo skrbi za stavbe pri vas in kako lahko ocenite, če upravnik stavbe zanjo skrbi ustrezno?

Kdo je upravnik stavbe pri vas?

Sodoben način življenja še posebej v večstanovanjskih soseskah, kjer živi precej stanovalcev, zahteva prisotnost skrbnega in učinkovitega gospodarja. Da upravljanja nepremičnin ne gre zaupati kar nekomu, stanovalci kaj hitro ugotovijo, ko se srečajo z neprijetnimi težavami kot so neodzivnost upravnikov stavb, visoki stroški brez jasno razvidnih rezultatov upravljanja, propadajoče stavbe in podobno.

Učinkovito upravljanje nepremičnin je namreč ključno za ohranjanje njihove vrednosti ter zagotavljanje optimalnih pogojev za bivanje in delo uporabnikov. To pa pomeni, da je potrebno skrbeti za redno vzdrževanje in prenovo objektov, nadzor nad stroški ter prilagajanje storitev in storitvenih rešitev potrebam uporabnikov.

Pri učinkovitem upravljanju nepremičnin je pomembno tudi sodelovanje z uporabniki objektov ter njihovo redno informiranje o novostih in spremembah, ki se dogajajo v stavbah. Na ta način se vzpostavi dober odnos med uporabniki in upravitelji objektov, kar prispeva k večjemu zadovoljstvu in boljšim pogojem za bivanje in delo.

Ključ do dobrega, gospodarnega in učinkovitega upravljanja stavb je torej skrbno izbrani upravnik stavbe. Kje ga najti?

Kdo naj bo upravnik stavbe?

Kako torej prepoznati izvrstnega »gospodarja« in komu v upravljanje prepustiti nepremičnine?

Med vodilnimi na področju upravljanja stavb je zagotovo podjetje UPRA-STAN, ki se na tem področju izkaže kot pravi strokovnjak, saj s svojimi sodobnimi pristopi in inovativnimi rešitvami kot upravnik stavbe postavlja nove standarde pri upravljanju nepremičnin.

UPRA-STAN se ukvarja z upravljanjem stanovanjskih in poslovnih stavb, in sicer z uporabo najsodobnejših tehnologij in najboljših praks. Njihove rešitve so usmerjene v zagotavljanje optimalnega delovanja in vzdrževanja objektov, zmanjšanje stroškov ter izboljšanje kakovosti bivanja in delovanja uporabnikov.

Kaj vse obsega upravljanje nepremičnin, ki ga zagotavlja podjetje UPRA-STAN? Pri plačilu stroškov upravljanja, ki jih bo preko podjetja Uprastan zagotavljal vaš upravnik stavbe, bodo med slednje všteti:

 1. Stroški za ogrevanje, porabljeno elektriko in vodo, odvoz smeti, kanalščino ter čiščenje skupnih prostorov in pripadajočega zemljišča, s potrebnim materialom in orodjem;
 2. Vsi stroški lokalnega ogrevanja, v kolikor niso zajeti v prejšnji točki (lastna kotlovnica), ki zajemajo stroške energenta, kurjača in čiščenja kurilnih naprav in druge materialne stroške;
 3. Čiščenje zračnikov in dimnikov ter pregledovanje slednjih;
 4. Strošek za plačilo hišnika in snažilke ter nabava čistil;
 5. Redni (mesečni) kontrolni pregledi toplotne postaje in kotlovnice;
 6. Redni (mesečni) kontrolni pregledi etažne centralne kurjave;
 7. Redni (mesečni) kontrolni pregledi dvigal;
 8. Čiščenje lončenih, oljnih in drugih peči ter štedilnikov;
 9. Čiščenje snega in ledu po veljavnem odloku o zimski službi, (razen na strehi, strešnih vencih in napuščih, kar je strošek lastnika);
 10. Zamenjava svetil, žarnic, stikal, tipk in varovalk v skupnih prostorih stavbe;
 11. Popravila ključavnic, samozapiral, okovja oken in vrat in zamenjava razbitih stekel v osebnih in tovornih dvigalih, vhodnih vratih in oknih v skupnih prostorih stavbe, v kolikor je povzročitelj škode neznan;
 12. Stroški sanitarnih pregledov, dezinfekcije in deratizacije;
 13. Pleskanje oziroma ustrezna površinska zaščita vgrajene opreme, manjših mizarskih del in oljnih površin v kuhinji, sanitarijah in predsobah;
 14. Popravilo poškodovanih lesenih izdelkov in vgrajenih omar ter po potrebi zamenjava tečajev, kljuk, ključavnic in ostalega okovja na teh izdelkih;
 15. Popravilo in zamenjava lahkih senčil in žaluzij (platnenih, plastičnih, metalnih ipd.) na oknih in vratih stanovanja;
 16. Redni pregledi, čiščenje in servisiranje električnih in plinskih naprav, bojlerjev, štedilnikov, kuhinjskih nap in drugih naprav;
 17. Čiščenje, odmašitve in vzdrževanje iztočnih pip, baterij, umivalnikov, pomivalnih korit, kopalnih kadi, prh, pomivalnikov, talnih sifonov, straniščnih školjk, sedežnih WC desk in izplakovalnih kotličkov;
 18. Čiščenje in odmašitve straniščnih školjk, pomivalnih korit, kadi in prh, pomivalnikov in pripadajočih sifonov;
 19. Čiščenje vertikalne in horizontalne kanalizacije z priključkom na javno kanalizacijo ali septično jamo;
 20. Praznjenje septičnih jam, kjer ni javne kanalizacije in lovilcev peska ter odpadnih olj;
 21. Vzdrževanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki in odtoki vode, električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, telefonske, računalniške, požarnovarnostne in druge instalacije (v kolikor ti stroški niso že zajeti v ceni storitve s strani dobavitelja);
 22. Kemična priprava vode (menjava vodofosa);
 23. Čiščenje dostopnih poti, parkirnih prostorov, zelenih površin (košnja 3–5 krat letno), živih mej in dreves (obrezovanje 1–krat letno), ograj, peskovnikov, igral otroških igrišč ter drugih naprav, ki spadajo k posamezni stanovanjski stavbi oziroma skupini stavb;
 24. Vsa popravila, ki so potrebna zaradi povzročenih poškodb s strani uporabnika;
 25. Čiščenje jaškov za smeti …

»Naš cilj je, da lastnikom stavb ponudimo celovite in učinkovite rešitve, ki jim bodo olajšale upravljanje njihovih nepremičnin in jim zagotovile najvišjo kakovost storitev,« pojasnjujejo v podjetju UPRA-STAN, pri tem pa dodajo, da med stanovalci nepremičnin, ki jih upravljajo, večinoma beležijo izredno pozitivne ter zadovoljne vtise, pri tem pa povedo še: »Veseli nas, da naše delo prinaša pozitivne učinke tako za lastnike stavb kot tudi za lokalno okolje.«

Upravljanje nepremičnin, ki ga ponuja podjetje UPRA-STAN je tako prava izbira za tiste, ki želijo učinkovito upravljati svoje nepremičnine oziroma jih želijo v upravljanje prepustiti nekomu, ki bo kot dober gospodar kakovostno poskrbel za vse potrebne storitve ter bo na voljo kadarkoli ga bodo stanovalci potrebovali.

Prav izjemna dostopnost ter kar 24-urna dosegljivost, h katerima se zaveže upravnik stavbe podjetja UPRA-STAN, sta še dodatni kvaliteti, ki izkušnjo upravljanja nepremičnin pri podjetju UPRA-STAN poneseta na novo raven.

UPRA-STAN prav tako ponuja številne sodobne pametne rešitve kot so eupravnik.si, portal za brezplačno spletno zamenjavo upravnika stavbe, storitev iUpravnik, ki je lahko vaš enostaven elektronski upravnik s pregledom ključnih informacij o upravljanju stavbe in podobno.

Ko je upravnik stavbe zares dober gospodar

Ena izmed ključnih prednosti uporabe storitev UPRA-STANA je tudi izkušena ekipa strokovnjakov, ki imajo dolgoletne izkušnje pri upravljanju nepremičnin. Njihovi strokovnjaki upravniki stavb poskrbijo za kakovostno in učinkovito izvajanje storitev, obenem pa je vaš upravnik stavbe vedno na voljo za reševanje morebitnih težav ali izzivov, ki se pojavijo.

Poleg tega UPRA-STAN nenehno sledi trendom in novostim na področju upravljanja nepremičnin ter svoje storitve nenehno izboljšuje in prilagaja potrebam svojih strank. V sodelovanju z lastniki stavb skrbijo tudi za dolgoročno načrtovanje vzdrževanja in prenove objektov, kar omogoča, da stavbe ohranjajo svojo vrednost.

Ni vseeno, kdo je vaš upravnik stavbe …

Zaključimo lahko, da je upravljanje stavb pomembna naloga, ki zahteva veliko pozornosti in skrbi za kakovostno delovanje objektov ter zadovoljstvo uporabnikov. Podjetje UPRA-STAN s svojimi strokovnjaki ter inovativnimi pristopi zagotavlja učinkovito upravljanje stavb ter skrbi za optimalno delovanje in vzdrževanje nepremičnin.

Zato ne preseneča, da je podjetje UPRA-STAN postalo sinonim za kakovostno upravljanje stavb in zaupanja vrednega partnerja za lastnike nepremičnin v Sloveniji. Sedaj je jasno, kje poiskati gospodarnega in vselej dosegljivega upravnika stavb, kajne?