Kaj se zgodi z dotrajanimi “gumami”?

Martina Lebar, 03.04.23 ob 03:45

Na nivoju Slovenije se je v letu 2021 zbralo skupaj 21.500 ton izrabljenih pnevmatik.

S prihodom pomladi morajo vozniki prilagoditi tudi svoje jeklene konjičke. To vključuje tudi menjavo pnevmatik, a kaj se zgodi z odtajanimi gumami?

Na Snagi v okviru gospodarske javne službe zbirajo izrabljene gume na zbirnih centrih. Na zbirnih centrih so lani zbrali 240 ton. V obdobju od januarja do oktobra 2022 so jih pa 245 ton. Na nivoju Slovenije se je v letu 2021 zbralo skupaj 21.500 ton izrabljenih gum.

Vulkanizerji so dolžni sprejeti izrabljene gume

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi gumami (UL RS št. 63/09, 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2) je za izrabljene gume v Sloveniji vzpostavljen sistem ravnanja z izrabljenimi gumami. Za pravilno ravnanje z izrabljenimi pnevmatikami skrbi družba Slopak d. o .o., ki je nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi gumami. Vanj so vključeni vsi proizvajalci, zbiralci in predelovalci. Povzročitelji, ki so lahko fizične osebe, pravne osebe ali samostojni podjetniki, morajo izrabljene gume oddati zbiralcem, ki so vključeni v skupni načrt ravnanja z izrabljenimi gumami.

Izrabljene gume iz gospodinjstev se zbirajo v zbirnih centrih brezplačno, in sicer do 50 kg po osebi. Občani jih v večji meri ob menjavi prepustijo vulkanizerjem, ki so dolžni skladno z uredbo, le te prevzeti brezplačno.

V Sloveniji se reciklira 50 odstotkov izrabljenih gum

Za predelavo izrabljenih gum poskrbijo pooblaščeni predelovalci, ki z nosilcem skupnega načrta sklenejo pogodbo. Predelava izrabljenih gum poteka na dva načina: recikliranje in energetska predelava, torej uporaba izrabljenih pnevmatik kot gorivo. “Na nivoju Slovenije se 50 odstotkov zbranih izrabljenih gum reciklira in 50 odstotkov energetsko predela,” so za nas pojasnili na Snagi.

Izrabljene gume je tako možno obnoviti v nove gume ali jih reciklirati v različne proizvode iz gume, kot so na primer podloge za otroška igrišča, tesnila, v proizvodnji za tekoče trakove ipd.

“Izrabljene gume predstavljajo enega največjih onesnaževalcev okolja. Zato je na mestu, da jih odstranimo na pravilen in odgovoren način. Poleg gume, ki je osnovna surovina, so v pnevmatikah še nevarne snovi, npr. žveplo,” so na koncu še dodali.