Hiša je naša, kaj pa sedaj?

Oglasno Sporočilo, 19.10.23 ob 09:16

Po izgradnji in predaji hiše v uporabo zgodba ni končana, poudarjajo v podjetju Noah, kjer svojim strankam pomagajo tudi pri zavarovanju.

Hiša je naša, kaj pa sedaj?

V podjetju NOAH se trudijo svojim strankam ponuditi celostno storitev, pomagati na vseh korakih od priprave dokumentacije pa do primopredaje, vsekakor pa vam stojijo ob strani tudi po tem, ko vam hišo predajo v uporabo.

Da bo vaš dom ustrezno zavarovan, so v podjetju NOAH v sodelovanju s Skupino Emperata za vas pripravili nekaj koristnih nasvetov za usmeritev pri sklepanju zavarovanja. Na vprašanja je odgovarjala direktorica podjetja Skupine Emperata, Barbara Gorjanc Satler.

»Dom običajno gradimo le enkrat v življenju in zanj namenimo kar nekaj prihrankov, po večini se poslužimo tudi stanovanjskega kredita. Kako pravilno sklenemo domsko zavarovanje?«

»Da bi lahko mirno spali, moramo poskrbeti za pravilno zavarovanje našega doma in se seznaniti z določenimi tveganji, katerim je vsaka nepremičnina izpostavljena. Pomembno je, da našo nepremičnino dobro zavarujemo.

Škode pri domskem zavarovanju so sicer redkejše kot npr. pri avtomobilskem zavarovanju, lahko pa so veliko večje, tako kot se je zgodilo to poletje, ki so ga zaznamovale poplave, udari strel, viharji in toča. Zaskrbljujoče je, da se je okrog polovica škod v avgustovskih poplavah v Sloveniji zgodila na območjih, ki do sedaj niso veljala za poplavna.«

»Kako izbrati pravilen paket zavarovanja? To je najbrž kar pogosto vprašanje.«

»Drži. Zmotno je prepričanje, če mislimo, da imamo vse zavarovano. Takšno zavarovanje ne obstaja, saj vseh rizikov – tveganj sploh ni možno zavarovati.

Zavedati se moramo, kaj naše zavarovanje vključuje in česar ne. Dobro moramo razmisliti, kakšni so naši riziki, katerim nevarnostim je naša nepremičnina potencialno bolj izpostavljena ter kaj potrebujemo in česar ne, zato se seveda potrebe od posameznika do posameznika razlikujejo.

Slaba volja in nenazadnje razočaranje nastaneta, če česa nismo imeli zavarovanega in nismo vedeli, da določenih kritij nismo imeli zavarovanih ter nismo imeli dovolj visoke zavarovalne vsote.«

»Kakšna je razlika med dejansko in novo vrednostjo ter kako pravilno izberemo zavarovalno vsoto?«

»Pri zavarovanju na dejansko vrednost zavarovalnica pri obračunu škode povrne amortizirano vrednost (zastarelost) poškodovanega ali odtujenega predmeta. Ključnega pomena je pogovor s svetovalcem, da ta ugotovi dejansko stanje predmetov, ki jih želimo zavarovati in oceni katero zavarovanje je primernejše.

Pri zavarovanju, ki je sklenjeno na novo vrednost, pa nam bo zavarovalnica izplačala vrednost novega predmeta. Velikokrat stranke zamenjajo novo vrednost hiše s tržno vrednostjo. Nova vrednost hiše ni njena tržna vrednost, ampak gradbena vrednost. Pri gradbeni vrednosti gre za seštevek vseh gradbenih in obrtniških stroškov ter stroškov inštalacijskih del in opreme, nikakor pa v to vrednost ne spada cena zemljišča.«

PREBERITE ŠE: NOAH Houses: Hiše za zdravju prijazno in trajnostno bivanje

»Tudi za objekte/hiše v gradnji obstaja zavarovanje, ki ga je priporočljivo skleniti. Kaj lahko na tem mestu svetujete vsem, ki gradijo?«

Ne smemo zanemariti tveganja o morebitni škodi, ki se lahko zgodi v času gradnje hiše. Čeprav se hiša gradi, je izpostavljena požarnim rizikom. Prav tako lahko toča poškoduje novo streho ali okna, lahko pride do požara zaradi napake v inštalacijah, ki še niso končane, zato je priporočljivo, da bodoči lastnik poskrbi za požarno zavarovanje, ki krije temeljne nevarnosti.

Zavarovanje lahko razširimo tudi na druge nevarnosti, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in nenazadnje vlom, ki se ga da zavarovati, ko je hiša zgrajena do te faze, da je zaprta in zaklenjena.«

»Kakšna so kritja, ki jih s paketnimi zavarovanji lahko zavarujemo?«

»Paketna zavarovanja so oblikovana z namenom, da so vključena vsa tveganja, ki najpogosteje ogrožajo naš dom (požar, direktni udar strele, eksplozija, vihar, toča).

Širina kritij je odvisna od izbranega paketa, seveda pa je zavarovanje za izbrana zavarovalna kritja možno skleniti tudi posamično.

Poudarili bi strojelomno zavarovanje, s katerim zavarujemo inštalacije in naprave (peč za centralno ogrevanje, toplotna črpalka, klimatske naprave, naprave na prostem, bazenska tehnika, savne, sončne elektrarne za samooskrbo, ipd.), saj le s tem poleg požarne nevarnosti, zavarujemo tudi druge. Lahko se nam zgodi, da škodo povzročimo sami in takšno zavarovanje nam krije tudi nenadno in nepričakovano uničenje ali poškodovanje zavarovane stvari (padec ali udarec stvari, indirekten udar strele …).

Ne smemo pozabiti na veliko steklenih površin, razne steklene pregrade, posebne zasteklitve (zasteklitev balkonov, stekla kaminov …). Takšna stekla lahko še dodatno zavarujemo oziroma dvignemo zavarovalno vsoto.

Omenila bi kritje za poplavo, hudournik, visoko vodo in talno vodo. Tukaj se zavarovalnice med seboj razlikujejo po višini zavarovalne vsote, zato priporočamo, da se pogovorijo s svetovalcem, katera zavarovalnica nudi želena kritja glede na njihove potrebe.

Prav tako bodimo pozorni na franšizo – soudeležbo zavarovanca pri škodi, kar pomeni pogodbeno določen znesek, ki ga pri poravnavi škode zavarovalnica v vsakem primeru odbije od izplačila.

Dotaknili smo se nekaj možnih kritij za naš dom, lahko pa vsa ta kritja še nadgradimo z ostalimi (potresno zavarovanje, zavarovanje medicinskih pripomočkov, zavarovanje glasbil, zavarovanje odgovornosti, itd.).«

»Dotaknimo se še najpogostejših napak, ki se dogajajo ob sklenitvi zavarovanj, nenazadnje pa obstajajo tudi določene obveznosti na strani stranke, ki lahko povzročijo precej slabe volje, če le-te niso izpolnjene, na drugi strani pa pričakujemo izplačilo škode.«

Najpogostejše napake

  • Podzavarovanje, to pomeni, da je zavarovanje sklenjeno za prenizko zavarovalno vsoto, ki ne ustreza zavarovalni vrednosti nepremičnine.
  • Netočni podatki – prava letnica gradnje, materiali, vrednost opreme, napačna kvadratura, napačen zavarovalni kraj ipd.

Obveznosti stranke

  • Pravočasno poravnana zavarovalna premija
  • Da ob vsaki investiciji na nepremičnini javijo svetovalcu spremembo (toplotna črpalka, sončna elektrarna za samooskrbo, pomožni objekt, nadstrešek, električna kolesa, robotske kosilnice, vrtna garnitura, ipd.)

»Kaj je potrebno storiti, če pride do škode?«

Prijava škode

»Škoda se naj prijavi čimprej, predložiti je potrebno čim več dokaznega gradiva, prav tako posredovati fotografije ter predložiti račune in vpisati pravilen datum nastanka škode.

Premoženjska zavarovanja se med seboj razlikujejo po vsebini in ceni. Žal velikokrat pri strankah odigra vlogo cena in ne vsebina, kar lahko prinese pri izplačilu škode razočaranje. Pomembno je, da stranka ob sklenitvi razume in ve kaj je sklenila, žal pa zaradi dolgoročnih pogodb večina svetovalcev pozabi na stranke. Naše podjetje Skupina Emperata enkrat letno – ob zavarovalnem letu strankine police, kontaktira stranke s vprašanjem, če so glede nepremičnine kakšne spremembe (npr. drugačno ogrevanje kot ob sklenitvi – toplotna črpalka, montaža samooskrbne sončne elektrarne, dodatni objekt, potreba po drugačni vsebini zavarovanja …).

V kolikor opazimo, da bi bilo potrebno stranko kontaktirati zaradi novosti, to tudi naredimo. Zavedamo se, kako zelo je potreben servis stranke skozi celotno zavarovalno obdobje.«


V sodelovanju s skupino Emperata vsem strankam, ki pri podjetju NOAH Houses naročijo hišo, podarjamo 1-letno brezplačno premijo zavarovanja za vaš dom. Akcija ni pogojena z določeno zavarovalnico, glede na vaše potrebe in želje zavarovanje izberete skupaj s svetovalcem.


Zakaj koristiti NOAH akcijo in hišo zavarovati s svetovalcem Skupine Emperata:

✓ Uredijo vse vrste zavarovanj za vse zavarovalnice na enem mestu

✓ Znižajo stroške vseh vrst zavarovanj tudi do 50 %

✓ Vsako leto zagotavljajo najnižjo premijo zavarovanj z najvišjo kvaliteto

✓ Pomagajo ter svetujejo pri reševanju škodnih dogodkov

✓ Nudijo servis čez celotno obdobje

Skupina Emperata d.o.o. je neodvisno družinsko podjetje, ki sodeluje z večino zavarovalnic in že 13 let s svojim poslovnim modelom uspešno deluje na trgu. Sklepamo vse vrste zavarovanj: premoženjska, avtomobilska, življenjska za zaščito kredita in družine, nezgodna, zdravstvena zavarovanja za hitro obravnavo pri specialistih, zdravstveno zavarovanje Dr. Best, zavarovanje za hude bolezni, zavarovanje za primer izpada dohodka v primeru bolniške odsotnosti, varčevanja za pokojnino in otroka, zavarovanje za tujino, živali ter zavarovanje podjetij.