DNEVNA: Imate doma bazen, takšna so pravila polnjenja

Damjan Veršič, 18.06.22 ob 04:00

Domači bazen je mogoče napolniti na tri različne načine. Pri vseh se obračuna okoljska dajatev.

DNEVNA: Imate doma bazen, takšna so pravila polnjenja

V poletnem času se poraba vode močno poveča na račun domačih, tako imenovanih hišnih bazenov, ki jih ima na svojem vrtu vedno več Slovencev. Njihovo število se je v zadnjih letih še nekoliko povečalo; nekaj na račun razglašene epidemije, zaradi katere so bili ljudje več doma, razlogi pa so tudi v vse bolj dostopnih cenah bazenov in v dejstvu, da imamo tudi na celini dovolj sočnih dni.

Bazen lahko napolnimo na tri načine

Na Mariborskem vodovodu so nam pojasnili, da priporočajo polnjenje bazenov iz lastnih priključkov, saj na ta način vodovodno omrežje ni podvrženo različnim motnjam, kot so padec tlaka zaradi nenadnega velikega odjema in hitro praznjenje vodohranov, če gre za manjše sisteme na višjih tlačnih conah. “Uporabnike prosimo, da po končanem polnjenju sporočijo stanje števca, saj mesečna poraba zaradi polnjenja običajno odstopa od povprečja, je večja, in ob javljenem stanju lahko izključimo možnost nekontroliranega iztekanja.” Ob tem dodajajo, da se ljudje sicer zelo redko poslužujejo najav pred polnjenjem bazena iz lastnega vodovodnega priključka.

Na voljo so tri možnosti polnjenja domačih bazenov:

Polnjenje bazena iz lastnega priključka

V tem primeru je kot strošek obračunana vodarina po ceniku občine, v kateri se bazen polni, prav tako pa se obračuna komunalna storitev za odvajanje vode (storitev zaračuna izvajalec javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini). Uporabnike prosijo, da v oddelek obračuna vode na Mariborskem vodovodu sporočijo stanje vodomera po končanem polnjenju bazena na telefonsko številko 02/320-77-00, tipka 1.

Polnjenje bazena iz hidranta

Storitev se naroči na podjetju Mariborski vodovod. Polnjenje izvede delavec Mariborskega vodovoda. Stroški, ki se v tem primeru obračunajo, so: vodarina po ceniku občine, v kateri se odjem vode izvaja, komunalna storitev za odvajanje vode (storitev zaračuna izvajalec javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini) in strošek storitve Mariborskega vodovoda, ki je odvisen od lokacije polnjenja. Delavec Mariborskega vodovoda pred polnjenjem obvesti oziroma se posvetuje z vodjo izmene v sektorju črpanja vode Mariborskega vodovoda (na telefonski številki 031 329 253), ki mora biti seznanjen z odjemom na sistemu. Nastavna cev se za namen polnjenja bazena preko hidranta individualnim strankam ne izdaja.

Polnjenje preko gasilskih društev

Storitev se naroči pri lokalnem gasilskem društvu. Odjemna mesta, kjer gasilci točijo vodo v cisterne za prevoz vode, so vnaprej določena in jih je potrebno dosledno upoštevati. Pred točenjem mora gasilec, ki bo vršil odjem, to sporočiti vodji izmene v sektorju črpanja vode Mariborskega vodovoda (na telefonsko številko 031 329 253). Stroški v tem primeru so: količina vode po ceniku občine, v kateri se odjem s strani gasilcev izvaja, komunalna storitev za odvajanje vode (storitev zaračuna izvajalec javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini) in strošek, ki ga obračuna gasilsko društvo. Kadar je v veljavi omejitev porabe pitne vode (npr. zaradi suše), se polnjenje bazenov ne sme izvajati nikjer na sistemu.

Obračuna se okoljska dajatev

Pri vseh treh možnostih polnjenja bazenov se obračunava okoljska dajatev. Zakaj je to potrebno, odgovarjajo na Mariborskem vodovodu: “Voda iz bazena je opredeljena kot komunalna voda, s katero je treba ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17). Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15) pa se v ta namen plačuje tudi okoljska dajatev.”

Obravnavajo prvo letošnjo prijavo nedovoljenega polnjenja bazenov prek hidrantnega omrežja

Glede morebitnega neprijavljenega polnjenja bazenov prek hidrantov v Mariborskem vodovodu pravijo: “Polnjenja preko hidrantov v lastni režiji ne bi smelo biti, saj so postopki polnjenja, objavljeni na spletni strani Mariborskega vodovoda (Informacije za polnjenje bazenov), jasni. Na terenu ne izvajamo posebnega nadzora, so pa vsi naši zaposleni pozorni na kakršnekoli nepravilnosti (polnjenja brez vodomera). Prijav občanov glede nedovoljenega polnjenja bazenov prek hidrantnega omrežja v letošnjem letu še ni bilo, sedaj obravnavamo prvo, za katero pridobivamo podatke za nadaljnje ukrepanje.”