Denarja za toplotne črpalke in solarne ogrevalne sisteme je zmanjkalo

Uredništvo , 27.03.22 ob 20:05

Vsa sredstva Eko sklada, rezervirana za pomoč občanom pri naložbah rabe obnovljivih virov energije, so porabljena. Kaj sedaj?

Denarja za toplotne črpalke in solarne ogrevalne sisteme je zmanjkalo

Slovenski okoljski javni sklad, krajše Eko sklad, je minuli petek, 25. marca 2022, zaradi porabe sredstev zaprl dva javna poziva, in sicer za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb.

Povedano preprosteje: subvencij za toplotne črpalke, kurilne naprave na lesno biomaso, toplotno izolacijo strehe ali fasade, priključitev na sistem daljinskega ogrevanja in podobno trenutno ni.

Finančne spodbude se bodo vrnile, a bodo nižje kot doslej

Nov, nekoliko spremenjen poziv za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb bo predvidoma objavljen v mesecu aprilu. A ob tem so v Eko skladu dodali: “Pri tem visokih spodbud za zamenjavo kurilnih naprav predvidoma ne bo več; vse spodbude bodo v višini 20 odstotkov celotne naložbe oziroma 30 odstotkov v primeru izvedbe več ukrepov.” V prejšnjem razpisu so spodbude znašale tudi do 60 odstotkov celotne naložbe.

Upravičene naložbe na tem novem javnem pozivu bodo vse naložbe, izvedene od 1. marca 2022 dalje. Upoštevane bodo torej tudi naložbe v vmesnem obdobju, od zaprtja prvega javnega poziva do objave novega.