Kot glavno pomanjkljivost sončne energije se običajno izpostavi to, da je ponoči ne moremo izkoriščati. Pa vendar je to mit, saj z novo tehnologijo solarni paneli delujejo tudi v temi.

Zdrava pamet nam narekuje, da potrebujemo za izkoriščanje potenciala sončne energije čim več sonca, solarni paneli tako zbirajo energijo sončnih žarkov in jih nato pretvorijo v električno energijo. Zdi se, da celoten proces v temi sploh ne more potekati. Pa vendar nova tehnologija na področju fotovoltaike omogoča, da sončno ali katerokoli drugo svetlobo izkoriščamo tudi takrat, ko sonca ni.

Ena od nedavnih rešitev so tako posebne solarne celice s tekočo sredico, ki uspe izkoristiti svetlobo prav iz vseh kotov, tako od zunaj kot od znotraj, prihodnost novega materiala pa narekuje celo njegovo uporabnost v umetniških delih, oglaševanju in znotraj prostorov.

Anti-solarne celice

V zadnjem času je pozornost vzbudilo tudi snovanje tako imenovane nočne solarne celice (NPS – »night solar panel«). Kaj to je in kako deluje? Za inovacijo stojita Tristan Deppe in Jeremy N. Munday z Univerze California Davis, ki sta idejo razkrila v znanstvenem članku z naslovom Nighttime Photovoltaic Cells: Electrical Power Generation by Optically Coupling with Deep Space.

»Navadna sončna celica proizvaja energijo z absorpcijo sončne svetlobe, zaradi česar se v napravi pojavi napetost in teče tok. V teh novih napravah se namesto tega oddaja svetloba in tok in napetost greta v nasprotno smer, vendar še vedno ustvarjate moč. Uporabiti morate različne materiale, a fizika je enaka.«

Če njuno znanstveno razlago poenostavimo, bi nočne solarne celice tako delovale na povsem nasproten način kot klasične – te so mrzle, temne in tako privlačijo svetlobo in vročino sonca, medtem ko bi nočne solarne celice preko infrardeče svetlobe, toplotnega in svetlobnega sevanja ter mikrodelcev skušale uloviti sončevo energijo, ki je ostala v zemlji ali v okolici tudi ponoči.

»Navadna sončna celica proizvaja energijo z absorpcijo sončne svetlobe, zaradi česar se v napravi pojavi napetost in teče tok. V teh novih napravah se namesto tega oddaja svetloba in tok in napetost greta v nasprotno smer, vendar še vedno ustvarjate moč. Uporabiti morate različne materiale, a fizika je enaka,« je ob predstavitvi ideje povedal avtor profesor Munday.

Zaenkrat manj močni, a bolj vsestranski

NSP sicer ne bi bili tako močni kot klasični solarni paneli, pa vendar bi lahko delovali dlje časa oziroma ves dan, medtem ko konvencionalna celica deluje le v sončnih urah. Zaenkrat je problematično tudi, da za delček procesa nočne solarne celice uporabljajo fosilna goriva, kar jih gotovo ne dela tako zelene kot njihove dnevne sorodnice, pa vendar bi se slednje dalo zaobiti z dodatnim raziskovanjem in uporabo biogoriv ali rabljenih fosilnih goriv.

Zaenkrat je problematično tudi, da za delček procesa nočne solarne celice uporabljajo fosilna goriva, kar jih gotovo ne dela tako zelene kot njihove dnevne sorodnice, pa vendar bi se slednje dalo zaobiti z dodatnim raziskovanjem in uporabo biogoriv ali rabljenih fosilnih goriv.

Čeprav so obstoječi testi z NPS-ji pokazali, da slednje proizvedejo le 25-odstotkov električne energije konvencionalnih panelov, pa se za tehnološko inovacijo gospodarski sektor že zanima. Tako avtorja ideje kot številna podjetja verjamejo, da novost skriva potencial za izboljšave in omogoča izrabo energije sonca tudi tam, kjer je sončnih ur premalo, da bi se odločili za konvencionalno izkoriščanje.

Vir: Solar magazine