Rešitev ravnanja z odpadnim blatom ni zanimiva samo zaradi ponovne uporabe odpadnega materiala, kar med drugim zahteva EU direktiva o predelavi odpadkov in najmanj obremenjujočega okolja s CO2 v primerjavi z ostalimi tehnologijami, temveč tudi zato, ker je cenovno ugodna. Metode, ki jih je razvila blagovna znamka LuxVerte Technologies in vključuje predelavo tako RDF kot SRF plastike, je izdelava kompozitnih blokov. Ti se lahko uporabljajo za vgradno v jedra rečnih nasipov in podobno.

V Sloveniji smo doživeli velik skok komunalnih položnic, zlasti na področju ravnanja z blatom iz komunalnih čistilnih naprav. Tudi na področju odpadne plastične embalaže velikokrat lahko beremo, kako se ta kopiči pri komunalnih podjetjih. Zakaj se nam to dogaja, je kompleksno, vendar je eden izmed ključnih razlogov, da naših odpadkov ne moremo kar odpeljati v drugo državo za nizko ceno. Azijske države so omejile uvoz odpadne plastike in Madžarska ne sprejema več odpadnega blata iz komunalnih čistilnih naprav. Vse to je vplivalo na višjo ceno in iskati je potrebno boljše, trajnejše in cenovno ugodne tehnične rešitve. Na odpadke je potrebno gledati kot surovine, jih znati predelati in ustrezno ponovno uporabiti na cenovno učinkovit način.

V Sloveniji že imamo tehnološke linije ki predelujejo odpadno blato iz komunalnih čistilnih naprav v gradbene kompozite

V Sloveniji že imamo tehnološke linije, ki predelujejo odpadno blato iz komunalnih čistilnih naprav v gradbene kompozite, ki so inerten in stabilen material certificiran s strani Zavoda za gradbeništvo. Uporablja se ga za pokrivni material na odlagališčih, za podlago manj zahtevnih cest in kanalizacijskih vodov, protipoplavne nasipe in podobno. Tehnologija temelji na patentih blagovne znamke LuxVerte Technologies in je plod slovenskega znanja z ustreznimi certifikati.

Tehnologija temelji na patentih blagovne znamke LuxVerte Technologies in je plod slovenskega znanja z ustreznimi certifikati. Takšna rešitev ravnanja z odpadnim blatom ni zanimiva samo zaradi ponovne uporabe odpadnega materiala kar med drugim zahteva EU direktiva o predelavi odpadkov, najmanj obremenjujočega okolja s CO2 v primerjavi z ostalimi tehnologijami temveč tudi zato, ker je cenovno ugodna.

Takšna rešitev ravnanja z odpadnim blatom ni zanimiva samo zaradi ponovne uporabe odpadnega materiala, kar med drugim zahteva EU direktiva o predelavi odpadkov in najmanj obremenjujočega okolja s CO2 v primerjavi z ostalimi tehnologijami, temveč tudi zato, ker je cenovno ugodna.

Tehnologija LuxVerte Technologies obdelave komunalnega blata so bistveno ugodnejše

Cena odvoza komunalnega blata, ki ga trenutno plačujemo v Mariboru je 220 € na tono, pred to podražitvijo je znašala 57 €. Tehnologije LuxVerte Technologies obdelave komunalnega blata so bistveno ugodnejše. Zato so takšne tehnološke rešitve sedaj tudi iskane. Prej smo lahko odpadno blato za 57 € samo odpeljali na Madžarsko in nas niti ni zanimalo, kaj se je z njim tam dogajalo. Sedanje cene nas spodbujajo, da ravnamo racionalno, ekološko odgovorno in uporabimo znanja in tehnologije, ki so nam na voljo. Koroška regija se je že odločila za takšen pristop k reševanju odpadnega blata. Napravo za predelavo odpadnega blata v gradbeni kompozit bodo postavili ob obstoječi centralni čistilni napravi v Pamečah.

Prečiščene komunalne vode končajo v naših rekah. Časnik Večer je že leta 2018 zapisal naslov »Drava je preveč zamuljena. To pomeni tudi manj elektrike« in da je naš »način ravnanja z muljem v Sloveniji menda kar dvakrat dražji od avstrijskega, ki naj bi kakšno polovico mulja pošiljal čez mejo«. Vendar ni edina težava zamuljenosti naših rek zmanjšana proizvodnja elektrike temveč gre za širši ekološki problem, med drugim tudi težkih kovin in zmanjšano poplavno varnost nas vseh.

Stroški, ki jih kot družba plačujemo zaradi takšnega stanja vodotokov so nedvomno visoki. Patentirani tehnološki postopki obdelave rečnih sedimentov LuxVerte Technologies naslavljajo tudi to težavo. Po odstranitvi sedimentov iz reke se jih skozi tehnološki postopek s pomočjo encimov in mikroorganizmov predela v zemljino, ki je uporabna kot končni pokrivni material za degradirana zemljišča.

Stroški, ki jih kot družba plačujemo zaradi takšnega stanja vodotokov so nedvomno visoki. Patentirani tehnološki postopki obdelave rečnih sedimentov LuxVerte Technologies naslavljajo tudi to težavo. Po odstranitvi sedimentov iz reke se jih skozi tehnološki postopek s pomočjo encimov in mikroorganizmov predela v zemljino, ki je uporabna kot končni pokrivni material za degradirana zemljišča. Področje izdelave različnih kakovosti zemljin iz odpadkov je področje, ki ga uspešno naslavljajo in ima velik potencial.

Eden izmed patentiranih načinov izrabe odpadne plastike RDF je izdelava goriva

Težave nam predstavlja tudi odpadna plastika, enako kot pri odpadnem blatu se možnosti izvoza zmanjšujejo. Zato smo v zadnjem času bili velikokrat priča dramatičnim informacijam o napolnjenosti kapacitet z odpadno embalažo pri prevzemnih podjetjih, ki se jim je ekonomika spremenila.

Metode, ki jih je razvila blagovne znamke LuxVerte Technologies in vključuje predelavo tako RDF kot SRF plastike, je izdelava kompozitnih blokov. Ti se lahko uporabljajo za vgradno v jedra rečnih nasipov in podobno.

Takšne razmere kličejo k predelavi in ponovni uporabi odpadne plastike. Eden izmed patentiranih načinov izrabe odpadne plastike RDF je izdelava goriva kot nadomestek klasičnim fosilnim gorivom. Metode, ki jih je razvila blagovne znamke LuxVerte Technologies in vključuje predelavo tako RDF kot SRF plastike, je izdelava kompozitnih blokov. Ti se lahko uporabljajo za vgradnjo v jedra rečnih nasipov in podobno.

Oseba, ki je med drugimi zastavila LuxVerte Technologies blagovno znamko, je Ivan Bednjički, redni član Srbske Kraljeve akademije znanosti in umetnosti. Kot cilj podjetja Praimgest, ki je lastnik omenjene blagovne znamke, so si  postavili reševanje ekoloških izzivov, s katerimi se kot družba srečujemo. To podjetje dosega na inovativni način, ki združuje tako tehnološke kot biološke postopke in metode. Tehnologija je že preizkušena, patentirana in izdelki certificirani ter v redni vsakodnevni uporabi, tako v tujini kot tudi pri nas.