Nova evropska pobuda do leta 2025 predvideva sončne celice na prav vseh javnih stavbah, obljublja pa tudi manj birokracije ter finančno pomoč.

Trenutne svetovne razmere vse bolj kažejo, da mora biti prihodnost zares brezogljična, trajnostna ter odvisna od obnovljivih virov energije. Evropska unija je zato pripravila osnutek načrta REPowerEU, vreden 195 milijard evrov, s katerimi želi države spodbuditi, da v prihodnjih treh letih na strehe svojih javnih stavb namestijo sončne celice. Na tak način se bo v prihodnjih letih raba plina precej zmanjšala, cilj o ogljični nevtralnosti pa bomo dosegli veliko hitreje.

Do leta 2025 si tako politika na ravni Evropske unije želi obsežno vlaganje v fotovoltaiko, prizadevali pa si bodo, da bi skupna zmogljivost sončne energije v EU do leta 2030 obsegala kar 500 GW.

Do leta 2025 si tako politika na ravni Evropske unije želi obsežno vlaganje v fotovoltaiko, prizadevali pa si bodo, da bi skupna zmogljivost sončne energije v EU do leta 2030 obsegala kar 500 GW, do leta 2025 pa si moramo prizadevati doseči vsaj cilj 300 GW. Nekatere države so sicer še bolj ambiciozne ter Evropsko komisijo pozivajo, naj cilj za leto 2030 kar dvakrat poveča …

Manj birokracije, več znanja

Hkrati s finančno pomočjo Evropska unija obljublja tudi skrajšanje postopka za pridobivanje dovoljenj za namestitev sončnih elektrarn na strehi na tri mesece, obljubljajo pa tudi, da bodo omogočili, da se bodo lahko solarne celice namestile na praktično vsaki javni stavbi. O tem, ali bo šlo za prostovoljno nameščanje ali za obvezo, zaenkrat pogovori še potekajo.

Ob tem se na območju Evropske unije v prihodnjih letih obeta tudi vlaganje v izobraževanje ter usposabljanje delavcev na področju obnovljivih virov energije, še posebej pa fotovoltaike, saj bomo lahko 45-odstotni delež zelene energije, ki si ga je zastavila EU, lahko dosegli le z ustrezno izobraženim kadrom.

Vir: Balkan Green Energy News