V 2022 smo energetsko učinkovitost povečali dvakrat bolj kot v preteklih petih letih, kaže poročilo Mednarodne agencije za energijo.

Energetska učinkovitost se je v primerjavi s petimi leti pred tem v 2022 kar dvakrat povečala, k čemur je prispevalo blaženje energetske in podnebne krize. Tako Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da smo v preteklem letu v izboljšanju energetske učinkovitosti dosegli prelomno točko.

Leta 2022 je bilo za naložbe v energetsko učinkovitost namenjenih 560 milijard dolarjev, kar je približno 16 % več kot leto prej, hkrati pa so ukrepi za varčevanje z energijo so pripomogli k znižanju računov za energijo za 680 milijard dolarjev.

Prostor za izboljšavo še obstaja

Mednarodna agencija za energijo napoveduje, da je to povečanje prava prelomnica pri doseganju prihrankov energije, ki so potrebni za obvladovanje podnebne krize. Pa vendar to ni dovolj … Energetska učinkovitost se namreč mora, če želimo do leta 2050 doseči ničelne neto emisije v skladu s Pariškim sporazumom, v tem desetletju povečati za približno 4 % letno.

Leta 2022 je bilo za naložbe v energetsko učinkovitost namenjenih 560 milijard dolarjev, kar je približno 16 % več kot leto prej, hkrati pa so ukrepi za varčevanje z energijo so pripomogli k znižanju računov za energijo za 680 milijard dolarjev.

Med ukrepi za povečevanje energetske učinkovitosti, ki so jih zaznali v Mednarodni agenciji za energijo, so bile zaznane predvsem različne pobude kot so elektrifikacija javnega prevoza, vlaganje v infrastrukturo za električna vozila, obnova stanovanj in poslovnih stavb ter posodobitev njihove energetske učinkovitosti in podobno.

PREBERITE ŠE: Plastika, ki zaide v morje, onemogoča normalen razvoj morskih bitij

Še več električnih avtomobilov in še več toplotnih črpalk

Kot še posebej uspešna ukrepa Mednarodna agencija za energijo izpostavlja električne avtomobile, saj ugotavlja, da elektrika poganja že vsaki osmi prodani avtomobil na svetu, k izboljšanju energetske učinkovitosti pa je prispevala tudi visoka popularnost toplotnih črpalk.

Po podatkih naj bi bilo leta 2022 v Evropi prodanih 3 milijone toplotnih črpalk, kar je dvakrat več kot leta 2019. To odraža trenutno situacijo energetske krize, ki gospodinjstva spodbuja k bolj trajnostnim oblikam pridobivanja energije, neodvisnim od zemeljskega plina.

Druga plat medalje

Kljub uspešnim trendom pa Mednarodna agencija za energijo opozarja, da je napredek mogoče opaziti predvsem v razvitih gospodarstvih, medtem ko so države v razvoju od tovrstne energetske učinkovitosti še precej oddaljene.

PREBERITE ŠE: V le dveh letih na Dunaju podvojili moč sončnih elektrarn

Prelomnico na področju energetske učinkovitosti kazi tudi dejstvo, da so se države ponekod zaradi energetske krize in vojne v Ukrajini v letu 2022 ponovno obrnile k fosilnim gorivom, kar otežuje doseganje podnebnih ciljev, ki si jih je večina držav zadala.

Le upamo lahko, da bo energetska učinkovitost še naprej rastla in da bo v povečevanju energetske učinkovitosti in doseganju podnebnih ciljev leto 2023 vsaj podobno oziroma boljše od preteklega!

Vir: World Economic Forum