Subvencije za porabo fosilnih goriv so leta 2022 dosegle rekordne vrednosti, saj so se povečale za kar 85 %! Zdi se, da vsakič, ko naredimo trajnostni korak naprej, naslednji trenutek stopimo dva nazaj.

Svetovni voditelji so v preteklem letu v fosilna goriva vložili rekordno milijardo dolarjev subvencij v zadnjem poročilu ugotavlja Mednarodna agencija za energijo, kar je v nasprotju z zavezami Glasgovskega podnebnega pakta iz leta 2021, ki je predvideval postopno odpravo subvencij za fosilna goriva.

Fosilna goriva predstavljajo enega od glavnih povzročiteljev podnebnih sprememb, vključno s klimatskimi spremembami, onesnaževanjem zraka in uničenjem okolja. Medtem ko nekateri državni organi spodbujajo prehod na obnovljive vire energije, pa so subvencije za fosilna goriva še vedno prisotne in še naprej spodbujajo njihovo uporabo.

6 milijard dolarjev vreden korak nazaj

Poročilo Svetovnega ekonomskega foruma razkriva, da so v letu 2022 subvencije za porabo fosilnih goriv znašale skoraj 6 milijard dolarjev po vsem svetu. To je precejšnja vsota, ki se nanaša na podporo za energijski sektor, ki prispeva k podnebnim spremembam in ima negativne učinke na okolje.

Po poročilu se 80 % subvencij namenja za podporo porabi fosilnih goriv za prevoz, industrijsko proizvodnjo in ogrevanje domov. Te subvencije niso le škodljive za okolje, ampak tudi za gospodarstvo, saj izkrivljajo konkurenco in zavirajo razvoj zelene energije.


Kaj so subvencije za fosilna goriva?

Subvencije za fosilna goriva so sredstva, ki jih državni organi zagotavljajo za subvencioniranje proizvodnje, rafiniranja in uporabe fosilnih goriv. Obstajata dve vrsti subvencij: neposredne in posredne subvencije.

Neposredne subvencije so sredstva, ki jih državni organi namenjajo neposredno za podporo proizvodnje, rafiniranja in uporabe fosilnih goriv. Primeri vključujejo neposredna plačila za kopenske koncesije za nafto in plin, subvencije za rudarjenje premoga in zniževanje DDV-ja za bencin.

PREBERITE ŠE: Hrvaške dm poslovalnice odslej uporabljajo zgolj zeleno energijo

Posredne subvencije so sredstva, ki se ne namenjajo neposredno za podporo fosilnih goriv, ampak jih uporabljajo za podporo drugih dejavnosti, ki so povezane z njimi. Primeri vključujejo davčne olajšave za potrošnike, ki uporabljajo fosilna goriva, in davčne olajšave za podjetja, ki proizvajajo fosilna goriva.


Kljub temu se v nekaterih državah nadaljuje podpora fosilnim gorivom. Na primer, Kitajska je v letu 2022 povečala subvencije za nafto, plin in premog za 20 %, medtem ko je Indija povečala subvencije za premog za 46 %.

Vseeno je mogoče zaznati tudi nekaj pozitivnih elementov. Več držav se je odločilo za zmanjšanje ali celo ukinitve subvencij za fosilna goriva, saj preusmerjajo sredstva v razvoj obnovljivih virov energije in trajnostno gospodarstvo. To vključuje tudi Slovenijo, ki je v letu 2022 zmanjšala subvencije za premog za 10 % in povečala subvencije za obnovljive vire energije.

Takšni ukrepi so ključnega pomena za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prehod na čistejše in trajnostne vire energije. Svetovni ekonomski forum poziva vse države, da sprejmejo podobne ukrepe za zmanjšanje subvencij za fosilna goriva in pospešitev prehoda v nizkoogljično prihodnost.

Vir: World Economic Forum