Čeprav večkrat tarnamo nad cenami energije, pa te niso postavljene kar »na pamet«, ampak so skupek različnih dejavnikov. Katerih?

V času, ko je tema energetike v ospredju, se gotovo tu in tam vprašate, kdo sploh postavi ceno električne energije in na podlagi česa je takšna, kot je. Za pojasnilo smo se obrnili na eno najbolj poznanih energetskih podjetij pri nas – Energijo plus.

Tam nam pojasnijo, da se običajno sestava cene elektrike razlikuje med državami, včasih pa tudi med posameznimi regijami znotraj države, kar vodi do različnih končnih cen, ki neposredno zadevajo uporabnika. »Cena elektrike je odvisna od več dejavnikov,« pojasnijo na Energiji plus ter jih navedejo: »Strošek proizvodnje, davki in trošarine, subvencije, okoljski davek, lokalno vreme, distribucijska infrastruktura in prenos elektrike, tip odjemalca (gospodinjski, mali poslovni, poslovni,…).«

Kaj pa Slovenija?

Kot sedaj že razumemo, je cena električne energije v Sloveniji drugačna kot v tujini, pri čemer pri nas ločimo med tremi tarifami električne energije: VT, MT in ET. Prvič slišite?

V Energiji plus jih pojasnjujejo takole: »VT ali večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik, od 6. do 22. ure. MT ali manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik, od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan, od 00. do 24. ure. ET ali enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan, od 0. do 24. ure.«

Dodatno se tarife ločijo tudi glede na to, ali so enostavne oziroma fiksne, ko se energijo plačuje po enotni ceni na kWh; ali so stopenjske, ko se cena spreminja glede na porabo v dnevu; časovne, ko se cene razlikujejo glede na čas v dnevu ter sezonske.

Cena električne energije je seveda odvisna tudi od vira proizvodnje. Tako ločimo energijo, proizvedeno s pomočjo obnovljivih virov energije, med katerimi za najcenejšo velja predvsem hidroelektrarna. Med najdražjo električno energijo se uvršča energija, proizvedena v termoelektrarnah.

Pa vaš račun za elektriko?

Če ste zvesta stranka Energije plus, je vaše zadnje vprašanje gotovo, kako je sestavljen vaš račun za elektriko pri njih. Podjetje pojasnjuje: »Končni znesek za plačilo elektrike je sestavljen iz cene električne energije, omrežnine, prispevkov, trošarine in davka na dodano vrednost. Energija plus določa zgolj ceno električne energije in morebitne ostale postavke (kot je PSP – pavšalni strošek poslovanja,). Ostale postavke so določene s strani države.«

Vir: Energija plus