Slovenija, Hrvaška in Italija združujejo moči za vzpostavitev vodikove doline! Holding Slovenske elektrarne je namreč nedavno uspešno podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta …

Vodilni partner projekta Vodikova dolina Severnega Jadrana (North Adriatic Hydrogen Valley – NAHV), Holding Slovenske elektrarne (HSE), je uspešno podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta s strani The Clean Hydrogen Partnership Joint Undertaking, kar prinaša 25 milijonov evrov nepovratnih sredstev za izvajanje projekta.

S tem se je uradno prižgala zelena luč za ambiciozen transnacionalni projekt, ki bo vzpostavil namensko vodikovo dolino. Vodikova dolina NAHV, zasnovana v okviru programa Obzorje Evropa (Horizon Europe), združuje 37 organizacij iz Slovenije, Hrvaške in Italije, med njimi podjetja, univerze, inštitute in druge javne ustanove.

Vodikova dolina – pot do trajnostne prihodnosti

Sodelovanje v projektu pomeni velik korak proti trajnostni prihodnosti za vse tri partnerske države. HSE kot največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji, ter največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, prevzema vodilno vlogo v projektu.

Cilj projekta je vzpostavitev celotne verige uporabe obnovljivega vodika, vključno s proizvodnjo, skladiščenjem, distribucijo in končno uporabo v različnih sektorjih, predvsem industriji, kopenskem in pomorskem prometu.

Zeleni vodik – ključni energent prihodnosti

Med najpomembnejšimi cilji projekta je uvedba trga za obnovljivi vodik, ki bo postal konkurenčen energent prihodnosti. Sodelujoči industrijski akterji iz vseh treh držav bodo razvili pilotne projekte za proizvodnjo več kot pet tisoč ton obnovljivega vodika na leto iz obnovljivih virov energije ter njegovo shranjevanje, distribucijo in uporabo.

Z vlaganjem v napredne tehnologije za izkoriščanje vodika in razvojem infrastrukture projektna ekipa sledi ključnim ciljem iz Evropskega zelenega dogovora, kot so razogljičenje pomembnih industrijskih sektorjev ter trajnostne prometne rešitve.

Zagotavljanje delovnih mest prihodnosti

Projekt Vodikove doline Severnega Jadrana ne prinaša le okoljskih koristi, temveč ustvarja tudi delovna mesta prihodnosti. Z vzpostavitvijo celovitega ekosistema za izkoriščanje obnovljivega vodika, ki vključuje proizvodne in storitvene dejavnosti ter potrebe gospodinjstev in državljanov, bo projekt zagotovil trajnostno rast in razvoj regije.

Slovenija vodilna na svetovnem zemljevidu vodikovih dolin

Izjemno zanimiv in obetaven projekt Vodikove doline Severnega Jadrana je bil razglašen za enega najboljših na razpisu Horizon Europe, kar dokazuje vodilno vlogo Slovenije na področju trajnostne energije. HSE, kot nosilec zelenega prehoda Slovenije, vidi vodik kot eden ključnih energentov prihodnosti, ki bo prispeval k doseganju nacionalnih in evropskih ciljev razogljičenja.

Projekt NAHV se že uvršča na platformo vodikovih dolin z inovacijskim poslanstvom, imenovano The Mission Innovation Hydrogen Valley Platform, ki jo upravlja evropsko panožno združenje za vodik, Clean Hydrogen Partnership.

Vir: Holding Slovenske elektrarne