Vse več otrok skupaj ostalimi družinskimi člani je zaradi posledic podnebnih sprememb na nekaterih območjih prisiljenih svoje življenje pustiti za seboj ter migrirati v tujino.

Čeprav morda sami zaenkrat občutimo le malo posledic podnebnih sprememb oziroma te za nas niso ogrožajoče, pa kar polovica vseh mladih na svetu živi v regijah, ki so zaradi globalnega segrevanja izjemno ogrožene. Družine z otroki so tako prisiljene zapustiti prav vse in se podati na neznano, izjemno težko pot migracije v tujino. Združeni narodi so prav z namenom zaščite otrok migrantov objavili 9 pomembnih načel.

Leta 2020 je bilo zaradi zaostrujočih se podnebnih razmer na nekaterih območjih razseljenih kar 10 milijonov otrok po svetu.

»Otroci migranti so še posebej ranljivi, ko se selijo v kontekstu podnebnih sprememb, vendar so njihove potrebe in želje še vedno spregledane v političnih razpravah,« opozarjajo v organizacijah, ki si prizadevajo za zaščito otrok migrantov. Prav zato so Združeni narodi postavili 9 načel, ki politikom po svetu narekujejo, kako postopati do pomembne problematike.

Načela, da ne pozabimo na človečnost

Načela so sledeča: 1: Pristop, ki temelji na pravicah; 2: V korist otroka; 3: Odgovornost; 4: Zavedanje in sodelovanje pri odločanju; 5: Družinska enotnost; 6: Zaščita, varnost in varnost; 7: Dostop do izobraževanja, zdravstvenega varstva in socialnih storitev; 8: Nediskriminacija; 9: Narodnost. Že zakon o otrokovih pravicah namreč jasno kaže, da so državljanske, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice pravice vsakega otroka, ne glede na njegovo raso, vero in sposobnosti, kar pa se v zadnjih letih v svetovnem diskurzu o migracijah pogosto pozabi.

Izjemno pomembno je tudi drugo načelo, ki narekuje, da se morajo odločitve, kot je npr. dodelitev azila, vselej sprejemati v korist otroka, pri tem pa imajo otroci v postopku odločitev pravico do sodelovanja v obliki obveščenosti, posvetovanja in neposrednega sodelovanja.

Za trenutno dogajanje v svetu je ključno tudi peto načelo, ki zahteva družinsko enotnost, kar se nanaša na nesprejemljivost ločevanja staršev in otrok, kar se žal v številnih migrantskih centrih v tujini dogaja (pre)pogosto. Travme, ki jih lahko taka ločitev prinese, lahko še dodatno poslabšajo že tako ranljiv položaj otroka, ki je bil prisiljen migrirati iz svojega lastnega doma.

V Združenih narodih se prav tako zavzemajo za dostop do izobraževanja, zdravstvenega varstva in socialnih storitev v državah gostiteljicah, ob tem pa si morajo slednje prizadevati za nediskriminacijo ter dodelitev državljanstva otrokom.

Vir: World Economic Forum