EU ministri po novem podpirajo načelo, da morajo odgovornost za onesnažene vode prevzeti tisti, ki jih onesnažujejo.

Voda je vir življenja, a naši vodni viri so vse bolj ogroženi zaradi onesnaženja iz odpadnih vod. Okoljski ministri EU so se zdaj strinjali, da bi farmacevtska in kozmetična podjetja morala prevzeti finančno odgovornost za odstranjevanje onesnaževal, mikrodelcev in drugih odpadkov iz odpadnih voda.

Svet EU je potrdil izhodiščno stališče za posodobitev Direktive EU o čiščenju komunalnih odpadnih voda iz leta 1991. To stališče bo osnova za pogajanja z Evropskim parlamentom (EP), saj EU išče dogovor za posodobitev direktive, namenjene soočanju z naraščajočimi stopnjami onesnaženja in izboljšano tehnologijo na tem področju.

S stališčem Sveta EU se upošteva prvotni predlog Evropske komisije, ki pomeni trdnejši pristop k načelu “plačevanja onesnaževalca” kot tisti, ki so ga sprejeli zakonodajalci EP.

PREBERITE ŠE: Kako dramatično je letošnje obnašanje El Niña?

Podjetja naj prevzamejo odgovornost

Komisija je farmacevtske in kozmetične ostanke prepoznala kot glavne vire mikro-onesnaževal, ki se trenutno nahajajo v odpadnih vodah, in je pozvala k tako imenovani razširjeni proizvajalčevi odgovornosti (EPR) za ti dve skupini izdelkov, s čimer bi se stroški odstranjevanja onesnaževal prenesli na proizvajalce.

Tudi pomoč države

Vendar pa so poslanci predlagali omilitev proizvajalčeve odgovornosti, kot jo je predlagala Komisija. V poročilu o predlagani posodobitvi direktive, ki so ga poslanci EP sprejeli 5. oktobra, piše, da morajo proizvajalci prispevati k kritju stroškov dodatnega čiščenja mikro-polutantov v komunalnih odpadnih vodah. Tako bi del stroškov prispevala tudi nacionalna sredstva.

Teresa Ribera Rodriguez, podpredsednica ministrice za ekološki prehod in demografski izziv Španije, je pozdravila stališče Sveta na novinarski konferenci in izpostavila, da izvirna direktiva iz leta 1991 zahteva posodobitev. Poudarila je, da se načelo “plačevanja onesnaževalca” in odgovornosti proizvajalcev uporablja tudi v zakonodaji o ravnanju z odpadki.

Vir: Euronews