Petrol na Hrvaškem v bližini Knina gradi svoj prvi vetrni park brez finančnih podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Vetrna elektrarna Ljubač bo zagotavljala elektriko z devetimi vetrnicami, ki bodo na letni ravni proizvedle približno 96 GWh elektrike. Zagon vetrnega parka je predviden aprila 2021.

Petrol je pogodbo za izgradnjo vetrne elektrarne zmogljivosti 30 MW z družbo Nordex podpisal konec leta 2019. Gradbena dela so stekla spomladi 2020, trenutno pa montirajo turbine, ki naj bi po pričakovanjih začele obratovati v začetku aprila letos, so sporočili iz Petrola, kjer so pojasnili, da je bil eden večjih izzivov projekta med pandemijo pravočasno uskladiti vse postopke v regiji.

Projekt Ljubač, ki bo z devetimi vetrnicami proizvedel 96 GWh električne energije, kar zadošča za 20.000 povprečnih gospodinjskih odjemalcev, predstavlja prvi Petrolov projekt na področju proizvodnje vetrne energije, ki bo izveden brez finančnih podpor ali subvencij, pojasnjuje vodja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na Petrolu Suvad Bajrić.

Kot poudarjajo v družbi, bo veter do leta 2030 postal glavni vir električne energije v Evropi. Vetrna energija predstavlja področje, kjer se tehnologije za obnovljive vire razvijajo najhitreje. Petrol načrtuje, gradi in upravlja vetrne parke na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra.

Obnovljivi viri za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

“Pri Petrolovi odločitvi, da postane sodobna energetska družba, ima posebno strateško mesto proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, kar je ena ključnih aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol,” je dejal član uprave družbe Jože Bajuk in izpostavil, da je v zadnjih nekaj letih evropski zakonodajni okvir postavil odlične pogoje za spodbujanje obnovljivih virov.

Globalni trendi spodbujajo izkoriščanje obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije. Obnovljivi viri, kamor štejemo energijo vetra, sonca, vode in drugih virov, prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, kot tudi k diverzifikaciji oskrbe z energijo.

K zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov želi prispevati tudi Petrol, zato intenzivno razvijajo in vlagajo v proizvodnjo elektrike iz vetrnih in sončnih elektrarn ter malih hidroelektrarn, so še navedli v družbi.