V Veliki Britaniji vetrne elektrarne niso le stvar multinacionalk, saj ima eno od njih v lasti kar 907 običajnih posameznikov, njihova elektrarna pa bo kmalu pričela z delovanjem.

Konec gradnje bo kmalu dočakala Graig Fatha, prva vetrna elektrarna v Veliki Britaniji, ki jo ima v lasti kar 907 ljudi. Ob tem zanimanje za lastništvo vetrnih elektrarn nikakor ne pojenja, zato se govori že o gradnji druge take elektrarne.

907 Britancev pa ni le lastnikov na papirju, ampak tudi zares – prav vsak od njih je namreč prispeval finančna sredstva, skupno pa so zbrali kar 2,6 milijona evrov. Gradnja Graig Fathe se približuje koncu, elektriko, pridobljeno z novo skupnostno vetrno elektrarno pa bodo začeli dobavljati v naslednjem koledarskem letu.

Za tretjino nižji računi naslednjih 25 let

Ocenjeno je, da bodo z energijo, proizvedeno z novo elektrarno, njeni lastniki plačevali kar 30 % oziroma 272 evrov nižje račune za elektriko, kar dolgoročno pomeni kar občutne prihranke.  Ob tem se z novo vetrno elektrarno zmanjšanje obeta tudi emisijam ogljikovega dioksida, ki bi ga naj bilo letno manj za kar 1000 ton.

Po uspešno izvedenem projektu gradnje prve elektrarne je podjetje, ki bdi nad gradnjo, napovedalo tudi nastanek druge, zaradi izjemnega povpraševanja pa so ljudi pozvali, naj delnice rezervirajo čimprej in ne čakajo, da poidejo. Prvi »kupci« elektrarne bodo prav tako nagrajeni z bistveno višjimi prihranki, ki so v prvem letu ocenjeni na manj kot 0,047 EUR na kWh, 15 mesecev pozneje pa bo prihranek okoli 0,094 EUR na kWh.

Za 2600 bolj polna denarnica ter čistejše okolje

Nova vetrna elektrarna sicer svojih lastnikov ne bo oskrbovala neposredno, ampak preko distribucijskega podjetja Co-operative Energy, cena pa bo odvisna od trenutnega stanja na trgu, dejanske proizvedene energije ter vložka posameznika v elektrarno – v povprečju je vsak od lastnikov v vetrno elektrarno vložil približno 2600 evrov, njene sadove pa bo po ocenah lahko žel kar 25 let, kar je previdena življenjska doba vetrne elektrarne.

V povprečju je vsak od lastnikov v vetrno elektrarno vložil približno 2600 evrov, njene sadove pa bo po ocenah lahko žel kar 25 let, kar je previdena življenjska doba vetrne elektrarne.

»Če bi posamezniki želeli imeti dovolj vetrne elektrarne za pokrivanje celotne porabe električne energije, bi morali za svoj delež vetrne elektrarne vnaprej plačati okoli 2200 evrov. Njihov delež v vetrni elektrarni naj bi vsako leto proizvedel 2900 kWh nizkocenovne zelene električne energije,« so povedali v podjetju, ki bdi nad projektom.

Vir: Ripple,Balkan Green Energy News