Akcija »Varuhi gozdnih specialistov« si prizadeva z donacijami kupiti nekatere slovenske gozdove, jih vrniti naravi in tako pred propadom rešiti številne ogrožene živalske vrste. Prvi korak je že uspel!

»V okviru akcije »Varuhi gozdnih specialistov« smo dosegli končni cilj in zbrali 45.000 evrov. Z zbranimi sredstvi bomo kupili gozd in ga vrnili naravi!« so nedavno entuziastično sporočili iz ekipe Varuhov naravnih gozdov, v kateri so 15. marca 2022 pričeli z akcijo »Varuhi gozdnih specialistov«.

»V prvi vrsti smo želeli opozoriti, da za ohranitev naših najbolj ogroženih gozdnih vrst ptic potrebujemo več naravi prepuščenih gozdov. Stanje populacij gozdnih specialistov je namreč alarmantno in brez tovrstnih ukrepov pri njihovem varstvu jih lahko izgubimo,« so pojasnili ter dodali, da so z nakupom gozdov želeli na pomoč priskočiti številnim dragocenim gozdnim specialistom, med katere sodijo koconogi čuk, belohrbti detel, divji petelin, mali muhar, črna štorklja …

Več o projektu najdete na spletni strani Gozdni specialisti.

Zbiranje finančnih sredstev je več kot uspelo, saj je bil cilj – zbrati 45 tisoč evrov – uspešen, sodelovalo pa je več kot 1000 posameznikov ter številna podjetja. Akcijo so podprli tudi številni znani obrazi Slovenije: Žiga Gabrovec, Lorella Flego, Tinkara Fortuna, Ninna Kozorog, Feri Lainšček, Dejan Obrez, Adi Smolar, Marko Soršak »Soki«, Andrej Vilčnik in tujine: David Lindo, David Rothenberg.

Varen prostor za naše ptice

»V osmih mesecih smo s skupnimi močmi dosegli zastavljen cilj in zbrali 45 000 evrov za nakup gozda, ki ga bomo vrnili naravi. Nove gozdne površine, ki bodo izvzete iz gospodarjenja, bodo gozdnim specialistom omogočile boljše življenjske pogoje, s čimer bomo pomembno prispevali k njihovemu ohranjanju,« so opisali celoten projekt ter povedali, da že intenzivno iščejo primerne gozdne parcele:

»Predvsem si želimo kupiti 10 hektarjev sklenjenega gozda na območju, kjer je prisotna katera izmed ciljnih vrst gozdnih specialistov. V kolikor nakup sklenjene površine ne bo mogoč, pa bomo odkupili več (a ne več kot 5) gozdnih ekocelic, ki bodo izboljšale pestrost gozdov in gozdnim specialistom nudila mesta za gnezdenje, prehranjevanje in zatočišče.«

Vir: Ptice.si, Gozdni specialisti