Področje jedrske energije v Evropski uniji doživlja korenite spremembe …

Nedavno je bil dosežen zelo pomemben korak na področju reforme trga z električno energijo, ko so ministri za energijo držav Evropske unije soglasno sprejeli nekaj odločitev, ki bodo pomembno prispevale k prenovi energetskega trga. Ključni preboj se je zgodil z dogovorom o uvedbi subvencijskega sistema za jedrsko energijo.

Sedanje razmere v energetskem sektorju so postale še bolj zapletene zaradi krize, ki jo je povzročila ruska invazija na Ukrajino. Visoke cene fosilnega plina so se lani povzpele v nebo, kar je povzročilo nepričakovane težave na trgu z električno energijo, to pa je negativno vplivalo na gospodinjstva in gospodarstvo na splošno.

Nemčija končno spremenila svoje poglede

Največja razhajanja med članicami so do sedaj izhajala iz različnih stališč do podpore jedrski energiji. Med državami, ki so podpirale jedrsko energijo, in tistimi, ki so ji nasprotovale, pri čemer je bila vodilna Nemčija, so po dolgih in težavnih pogajanjih vseeno nastali kompromisi.

Jedrske elektrarne bodo zdaj upravičene do subvencij prek posebnih pogodb za razlike ali CfD-jev. Kljub temu je treba omeniti, da bodo takšni mehanizmi na voljo le za obnovitev obstoječih elektrarn in za prihodnje naložbe v energetsko infrastrukturo.

Nemčija je letos zaprla svoje zadnje jedrske elektrarne, kot država pa se je dolgo upirala subvencijam za to področje. Kompromis, dosežen z nemško vlado, tako vključuje strožje nadzorne mehanizme za zagotovitev poštenega konkurenčnega okolja.

Reforma bo okrepila trge z električno energijo in spodbudila naložbe v čiste energetske vire. Evropska komisarka za energijo je tako dejala: »S tem korakom bomo povečali odpornost evropskega trga z električno energijo na morebitne cenovne nihanje na trgu z zemeljskim plinom in se hkrati pripravili na prehod v nizkoogljično prihodnost.«

Kaj vse dogovori še prinašajo?

Reforma bo stabilizirala dolgoročne trge z električno energijo, spodbudila trg s pogodbami o nakupu električne energije in izboljšala likvidnost trga za prihodnje pogodbe.

Ta dogovor bo odprl vrata za uporabo okolju prijaznih tehnologij, ki so ključne za prihodnost, kjer bodo prevladovali obnovljivi viri energije. Hkrati bo olajšal naložbe v razširitev energetskega omrežja s spremembo tarifne metodologije.

PREBERITE ŠE: V Združenih državah Amerike ob hišah prepovedujejo zelene trate

Poleg tega je bil dodan niz ukrepov za zaščito potrošnikov, vključno s pravico izbire dobavitelja in dostopom do dinamičnih cen električne energije. Zaščita energetsko revnih in ranljivih državljanov bo zagotovljena s posebnimi ukrepi, vključno z zaščito pred prekinitvami oskrbe z električno energijo s strani dobaviteljev zadnjega upanja.

Nova pravila bodo omogočila tudi vključitev potrošnikov v sheme za delitev energije, kar bo spodbudilo izmenjavo in shranjevanje lastno proizvedene energije. Tako bodo potrošniki imeli večji nadzor nad svojo oskrbo z električno energijo in bodo lahko bolje izkoristili obnovljive vire energije.

Vir: Balkan Green Energy News