Energetika Maribor namenja vse več pozornosti prehodu na zeleno energijo, saj menijo, da nas vse čaka prehod na obnovljive vire energije in posledično se bo moral Maribor odločiti za zeleni prehod “na milo ali na silo”.

Dne 28. 12. 2022 je začel veljati Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), ki vključuje začasne ukrepe za podporo gospodarstvu, vključno s subvencioniranjem povišanih stroškov za energente v letu 2023. Zakon omogoča različne oblike pomoči, s skupno proračunsko rezervo v višini 650 milijonov evrov za subvencije za upravičene stroške od 1. januarja do 31. decembra 2023. Upravičenci so lahko prejeli subvencije za povišanje stroškov električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, pri čemer je najvišji možen znesek pomoči od dveh milijonov evrov do 150 milijonov evrov na upravičenca, če izpolnjujejo določene pogoje.

V Energetiki Maribor imajo sedem naprav, a ne dobivajo subvencij za vse. “Za nekatere naše stroje dobivamo obratovalno podporo na vsak megavat proizvedene energije. In eden naših večjih kogeneracijskih strojev, ki gre ven iz te obratovalne podpore je TOM 3 (3,4MW) in to konec meseca Februarja,” je z nami delil Jože Hebar, direktor Energetike Maribor. Nadaljuje, da bodo stroji po poteku subvencij obratovali normalno, “če bo rentabilno. Trenutno pa cene elektrike niso take, da bi temu bilo tako. Torej, da se nam splača obratovati s takšnim strojem, mora biti cena elektrike dovolj visoka in cena plina dovolj nizka.” Ker pa je trenutna situacija obratna, pa se tovrstno obratovanje stroja naj ne bi izplačalo.

Kogeneracijske oziroma SPTE naprave, ki gredo iz obratovalne podpore, so najbolj razširjene. Te delujejo na fosilnih virih, kot je zemeljski plin, ki se neposredno uporablja za pogon motorjev z notranjim izgorevanjem ali plinskih turbin za električno energijo. Odpadna toplota, na primer iz izpušnih plinov, se nato izkoristi za ogrevanje. “Z vidika učinkovitosti rabe energije je to trenutno še ena od možnosti, ki nam zagotavlja visoko učinkovitost, saj soproizvajamo elektriko in pa toploto, ki jo oddajamo v sistem dalinskega ogrevanja,” še doda direktor Hebar.

Kaj je razlika med OVE in SPTE napravami si lahko preberete na portalu Energetika Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ali na tej povezavi.

Toplotna črpalka, ki izkorišča energijo reke Drave

Energetika Maribor je v zadnjem letu namenila veliko pozornost investiciji na Lentu z izgradnjo visoko temperaturne toplotne črpalke moči 2MW. Ta investicija se je zaključila nedavno in tudi poskusnega obdobja obratovanja je že konec, kar pomeni, da je le-ta že vgrajena v proizvodnjo toplotne energije Energetike Maribor.

Z uporabo toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in proizvodnjo toplote in elektrike iz reke Drave bomo povečali delež obnovljive energije v naši proizvodnji in zmanjšali odvisnost od zemeljskega plina, kar bo koristilo našim odjemalcem s konkurenčnimi cenami toplote. Poleg tega smo zgradili varnostni vročevod v času obnove Lenta, ki nam omogoča dostop do novih delov mesta,” je z nami delil Germič Ljubo, svetovalec direktorja Energetike Maribor. S toplotno črpalko in vročevodom so tako povezali mariborski levi in desni breg Drave preko Koroškega mosta in še večjemu številu odjemalcev omogočili oskrbo z obnovljivo električno energijo.

Direktor gospod Hebar in gospod Gregor Makovec, iz področja raziskav in razvoja Energetike Maribor, sta nas popeljala na ogled toplotne črpalke in razložila njeno delovanje.

Naprava na lokaciji Pristan je povsem nevidna, saj se cevi črpalke skrivajo približno dva metra pod vodo, tako jih lahko vidijo le potapljači. Ta ne ovira pretoka Drave in ne škoduje živalim in okolju. Toplotna črpalka vodo črpa iz reke in jo nato, skozi filtre, ki vodo očistijo, privede pod Kopališče Pristan, kjer se nahajata dve enoti, ki si razdelita proizvodnjo energije, vsaka po 1MW. Hkrati pa črpalka deluje na električno energijo, ki jo omogočijo z njo povezani sončni paneli na strehi objekta Pristan. Nato se uporabljena voda, ki se ohladi za največ štiri stopinje Celzija, vrne nazaj v reko Dravo.

Toplotna črpalka se deli na dve enoti, ki proizvedeta vsaka po 1MW energije.

Proizvedena energija v MW na uro.

Količina izčrpane vode na uro.

Črpalka, ki črpa vodo iz reke Drave. Ta se po uporabi vrne v reko.

Zanimalo nas je ali onesnaženost reke vpliva na delovanje. Direktor nam je odgovoril, da “onesnaženost reke Drave zagotovo vpliva na delovanje črpalke. V projektu smo zato predvideli poseben sistem grobe in fine filtracije. To pomeni, da mi umazane oziroma zamuljene vode ne spuščamo direktno v črpalko. Zato je nameščeno sito na sesalnem košu in hkrati imamo v cevovod vgrajeno posebno filtrirno napravo, ki sama čisti vodo.

Zelen prehod s toplotnimi črpalkami

Energetika Maribor si prizadeva čim učinkovitejši prehod na zeleno energijo, od električnih avtomobilov, ki jih uporabljajo zaposleni, do toplotnih črpalk, katerih število si želijo povišati. Načrtujejo namreč izgradnjo novih toplotnih črpalk izven vodovarstvenega območja, ki sega do Železniškega mostu, torej v okolici Melja.

Mi delamo čez celo leto zato, da imajo ljudje, ki uporabljajo naš sistem dalinjskega ogrevanja, vse dni v letu toplo vodo. Toplotna črpalka pa je dodaten vir energije, ki je obnovljiv,” izpostavi direktor Hebar. Črpalka pa v prihajajočih zimskih mesecih ne bo obratovala, saj bo temperatura Drave prenizka, da bi lahko doprinesla k proizvodnji toplote, za kar pa že iščejo rešitve, da bi lahko le-ta delovala celo leto.

Uradna otvoritev toplotne črpalke je bila 23. 10. 2023 na lokaciji Pristan .

Imamo velike ambicije, da najdemo nadomestne vire za obstoječa fosilna goriva, torej zemeljski plin. Kajti zahteve, ki jih pred nas postavlja Evropska unija kot tudi Slovenska zakonodaja, bodo velik izziv za naše podjetje. Vse nas čaka zeleni prihod, velik izziv hkrati pa velika priložnost in upam da bomo našli ustrezni odgovor,” zaključi gospod Germič.