Sodelujte v anketi in pomagajte soustvarjati prihodnost našega mesta.

Čez teden in pol bo Maribor dobil naslednjega župana. Ali bo to Saša Arsenovič, ki je občino vodil zadnja štiri leta, ali njegov protikandidat Franc Kangler, bodo odločili volivke in volivci. Zagotovo jih bodo prepričali argumenti oziroma vizija enega ali drugega kandidata o prihodnjem razvoju mesta. Spoštovani bralci, pripravili smo nabor področij, ki so po našem mnenju pomembna za Maribor v naslednjem štiriletnem županskem mandatu. Prosimo vas, da v spodnji anketi označite tisto področje, ki je za vas najpomembnejše:

 • Maribor kot gospodarsko in upravno razvojno središče vzhodne kohezijske regije (razvoj perspektivnih gospodarskih panog in podjetij, uporaba znanja, pridobljenega na Univerzi, prenos tehnične pomoči za črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi v okviru Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko iz Ljubljane v Maribor, ustrezni prostorski akti za potrebe gospodarstva in prebivalstva)
 • Promet v mestu (ceste, kolesarske steze in poti, železniške povezave in letališče)
 • Enakomeren razvoj vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti v povezavi z izgradnjo komunalne infrastrukture ( vsem gospodinjstvom pitna voda iz javnega omrežja in urejeni priklopi na javno kanalizacijsko omrežje, obnova in nadgradnja cestne infrastrukture)
 • Infrastruktura, ki prispeva k dvigu kakovosti življenja v mestu (zdravstveni domovi, vrtci, šole, zavodi, domovi za starostnike)
 • Skrb za najranljivejše skupine ljudi (Razvijanje socialne politike, ki ljudem v stiski pomaga, da se čimprej postavijo na noge in jih integrira
 • Demografija v mestu (ukrepi, s katerimi zagotavljamo pogoje, da mladi ostanejo v Mariboru)
 • Maribor kot turistična destinacija (razvoj mestnega turizma, vezanega na naravno in kulturno dediščino: Muzej Stare trte, mestni griči, Trije ribniki, … ter razvoj športno-klimatskega turizma, vezanega na Pohorje)
 • Rekreacija (dostop do športnih igrišč, oživitev Mariborskega otoka in njegova vizija v smeri mestnega (naravnega) kopališča

Katera so za vas najpomembnejša področja pred drugim krogom županskih volitev v Mariboru?

 • Enakomeren razvoj vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti v povezavi z izgradnjo komunalne infrastrukture (25%, 39 glasov)
 • Maribor kot gospodarsko in upravno razvojno središče vzhodne kohezijske regije (22%, 34 glasov)
 • Promet v mestu (20%, 31 glasov)
 • Infrastruktura, ki prispeva k dvigu kakovosti življenja v mestu (20%, 31 glasov)
 • Maribor kot turistična destinacija (5%, 8 glasov)
 • Skrb za najranljivejše skupine ljudi (5%, 7 glasov)
 • Rekreacija (3%, 4 glasov)
 • Demografija v mestu (0%, 0 glasov)

Vseh glasov: 154

Loading ... Loading ...

Vprašanja s področij, ki jih boste prepoznali kot najpomembnejša, bomo zastavili obema županskima kandidatoma v okviru našega velikega soočenja pred drugim krogom volitev.